Pasistenkime, kad Vengrijos pabėgėlių kvotų referendumas būtų pripažintas neįvykusiu

Prieš spalio 2 d. referendumą dėl pabėgėlių Vengrijos vyriausybė pradėjo ksenofobišką, neapykantą kurstančią kampaniją. 22-i NVO ragina piliečius atmesti vyriausybės baimės politką ir pasistengti, kad referendumas būtų pripažintas neįvykusiu.

Spalio 2 d. vengrai turės atsakyti į itin svarbų klausimą: Ar norite, kad Europos Sąjungai būtų leista nustatyti privalomą ne Vengrijos piliečių perkėlimą į Vengrijos teritoriją be Nacionalinės Asamblėjos leidimo?

22-i NVO, protestuodamos prieš nežmonišką Vengrijos vyriausybės požiūrį į pabėgėlius, išplatino bendrą pareiškimą „Čia - mūsų šalis: pasistengiam, kad referendumas būtų pripažintas neįvykusiu!“

Mes, Vengrijos NVO ir piliečiai, kurie jaučia pareigą savo šaliai, tikime valstybe, kurioje bendri reikalai tvarkomi humaniškai, su solidarumu ir abipuse pagarba. Esame susirūpinę, kad vyriausybė kėsinasi į mūsų bendrąsias vertybes, tad pareiškiame savo prieštaravimą spalio 2 d. referendumui ir jį lydinčiai neapykantos kurstymo kampanijai.

Nusprendėme patys pradėti kampaniją dėl šio beprasmio, nežmoniško ir mūsų bendrų interesų neginančio referendumo pripažinimo neįvykusiu.

„Beprasmis“ klausimas

Referendumo klausimas negina bendrų mūsų interesų. Tai nėra sprendimas pabėgėlių padėčiai ar Europos Sąjungos ateičiai. Juo atsuktume nugaras kenčiantiems mūsų planetos žmonėms, kaip ir kitose Europos šalyse. Nėra jokių ketinimų sukurti taikaus sambūvio pagrindą. Mes įsitikinę - ilgainiui niekas nesijaus saugiui, jei leisime, kad viešame diskurse vyrautų tik neapykanta. .

Referendumo klausimas neturi prasmės. Europos Sąjunga nėra priėmusi (ar net svarsčiusi) jokių nuostatų dėl privalomų „perkėlimo“ kvotų. Jei toks klausimas ateityje atsidurtų darbotvarkėje, Vengrija galėtų sėstis prie derybų stalo.

Negana to, galimi atsakymai į referendumo klausimą nenurodo jokių konkrečių teisinių pasekmių, taip pat tiksliai ir aiškiai nenurodo, ko valždia nori iš piliečių, mat tai taip ir nebuvo atskleista.

„Suskaldytas solidarumas“

Referendumo klausimas taipogi stokoja esminio žmogiškumo. Referendumo ir jį lydinčios kampanijos tikslas - kurstyti neapykantą prieš pabėgėlius. Vientelė galima pasekmė tolesnis - jau ir taip suskaldyto socialinio solidarumo silpnėjimas, kuris skatintų vyriausybę ir toliau tęsti savo neapykantos kampaniją.

Tikrasis klausimas, į kurį reiks atsakyti spalio 2 d., yra šis: Ar ši šalis kada nors taps humaniška bendruomene? Šio tikslo ir siekiame 365 dienas per metus - tiek spalio 2-ąją, tiek bet kurią kitą dieną.

Kai kurie iš mūsų žada gadinti savo biuletinius, kiti - boikotuoti prieš pabėgėlius nukreiptą referendumą. Visų mūsų tikslas vienodas: siekti, kad šis referendumas būtų pripažintas neįvykusiu.

Prisijunkite prie mūsų, platinkite mūsų pareiškimą, pasikalbėkite su savo draugais, kolegomis ar kaimynais - įtikinkite juos, kas kartu mes galime įrodyti, jog mūsų šalis pastatyta ant humaniškumo ir solidarumo.