Kovodama su kritika Vengrija pasitelkia Putino metodus

Paskutinis Vengrijos vyriausybės išpuolis prieš demokratiją - pilietinių organizacijų krata ir kaltinimai užsienio NVO fondui, kad šis kišasi į šalies politiką. Griūnančių demokratijos principų fone šalis ima vis labiau panėšėti į Putino Rusiją.

Jau prasidėjo antra valdančiosios partijos „Fidesz“ vyriausybės kadencija - vyriausybės, kuriai būdinga naikinti nepriklausomas institucijas, griauti parlamentarizmo pamatus, o pastaruoju metu, ir užsipuldinėti likusius galimus vyriausybės kritikus.

Vyriausybė į juodąjį sąrašą dėl politinių sąsajų įtraukė iš Norvegijos NVO fondo (NCTA) paramą gavusias nepriklausomas Vengrijos pilietines organizacijas. Į šį sąrašą pateko ir Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga, kuriai NCTA lėšos buvo skirtos tam, kad ši galėtų mažesnėms pilietinėms organizacijos perteikti savo patirtį, įgytą ginant pagrindines teises bei laisves. Vyriausybė užsipuolė NCTA šių metų balandžio pradžioje, praėjus vos dienai po jos triumfo rinkimuose. NCTA buvo apkaltina, esą ji turi ryšių su politinėmis partijomis ir dėl to visa jos skiriama parama iš esmės yra politinio pobūdžio. Kai Norvegijos vyriausybė šiuos kaltinimus atmetė, Vengrijos vyriausybė liepė Valstybės Kontrolės agentams atlikti fondą koordinuojančių organizacijų auditą. Praeitą penktadienį „Ökotárs“ fondui (vienam iš Vengrijos NCTA koordinatorių) buvo pagrasinta atimti organizacijos mokesčių mokėtojo identifikacijos numerį; vėliau buvo atlikti dar dviejų koordinuojančių organizacijų auditai.

Praeitą savaitę vienas didžiausių šalies naujienų portalų, Origo.hu, paskelbė keletą straipsnių apie Janošą Lazarą (János Lázár) ir pažymėjo, kad pastaruoju metu išleidęs 2 milijonus HUF iš valstybės lėšų savo kelionių išlaidoms padengti jis ko gero elgėsi netinkamai. Reaguodamas į tai, Janošas Lazaras pradėjo matomai daryti spaudimą. Veikiausiai būtent dėl šių įvykių vakar ir buvo priverstas atsistatydinti vyriausiasis Origo.hu redaktorius, tariamai pasipriešinęs politiniam spaudimui iš leidyklos. Origo.hu redaktorių kolegija pareiškė nesutinkanti su vyriausiojo redaktoriaus atleidimu ir mananti, kad tolesnė jos veikla vyks nesaugiomis sąlygomis.

Visa tai - vyriausybės veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią žmonėms (kas jie bebūtų - ar paprasti piliečiai, ar spaudos atstovai, ar pilietinės visuomenės nariai) išreikšti savo nuomonę ar kritikuoti vyriausybę, dalis. Peržvelgę vyriausybės veiksmus nuo pat 2010 m. pastebėtume, kad jau praeitos kadencijos metu vyriausybė pradėjo naikinti nepriklausomas institucijas, griauti parlamentarizmo pamatus ir menkinti opozicijos nuomonę. Tam tikslui buvo naudojamos tokios priemonės, kaip antai Žiniasklaidos įstatymas, Konstitucinio Teismo įgaliojimų apribojimas, nepriklausomo Duomenų apsaugos ombudsmeno panaikinimas, rinkimų sistemos pertvarkymas ir Pagrindinio įstatymo (Konstitucijos) turinio bei tvirtinimo proceso kaita. Antros vyriausybės kadencijos pradžia žada dar daugiau iššūkių: sekančią dieną po parlamento rinkimų, vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame patikino, kad visa tai - tik pradžia. Buvo iš naujo paskatinta kelti vyriausybei atsvarą sudarančių nepriklausomų pilietinių organizacijų patikimumo klausimą bei kitaip trukdyti jų nepriklausomam finansavimui.

Dabartinę vyriausybę kritikuojančios nepriklausomos Vengrijos pilietinės visuomenės organizacijos ir šalies žiniasklaidos priemonės pastoviai kovoja su išteklių bei finansų trūkumu. Pilietinės organizacijoms randa vis mažiau progų teisinei advokacijai, jos turi vis mažiau laisvės manevruoti, o spaudos leidiniai gali nuo šiol būti priversti patys save cenzūruoti, mat žodžio laisvę ribojantys žiniasklaidą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai bei teismų praktika gali nebeleisti skelbti vyriausybę kritikuojančių straipsnių. Dėl visų šių veiksmų Vengrija ėmė panašėti į Putino valdomą Rusiją - ten, nutilus pasuktiniems laisviems balsams, spengiančioje tyloje sparčiai griūva visi demokratiškos valstybės garantai.