Turime teisę fotografuoti policininkus!

Belgijos ministro planai uždrausti policijos pareigūnų fotografavimą reikštų grįžimą prie cenzūros laikų ir būtų nekaip suprasti laiku, kai itin dažnai girdime apie netinkamą policininkų elgesį su spaudos atstovais.

Nerimą kelianti tendencija policijos Belgijoje tendencija trypti saviraiškos laisvę pasireiškė dar dviem atvejais protesto prieš TPIP metu - policininkai sunaikino žurnalistų medžiagą. Belgijos žmogaus teisių lyga reikalauja pradėti rimtą ir nepriklausomą tokio policijos elgesio prieš žurnalistus tyrimą.

„Bjaurūs kairiečiai“

Pirmuoju atveju nelaimė ištiko ZIN TV (interneto televizijos svetainės, skirtos piliečių dalyvavimui kultūros, švietimo ir informaciniuose renginiuose) komandą spalio 15 d. vykusios anti-TTIP demonstracijos metu.

Policija privertė operatorius ištrinti visą tą dieną filmuotą medžiagą. Pasak ZIN TV atstovų, kai kuriuose vaizduose buvo užfiksuota tai, kaip „policija žemino demonstrantus, kuriuos laikė „bedarbiais“ ir „bjauriais kairiečiais“, neturinčiais daugiau ką veikti, išskyrus erzinti gyventojus.“

Pranešime spaudai taip pat teigiama, kad medžiagoje buvo užfiksuotos „paniekos kupinos už sulaikymus atsakingo policijos vado pastabos“ ir „grąsinimai prieš protestuotojus panaudoti ašarines dujas“.

Už nieką sulaikytas žurnalistas

Antruoju atveju nukentėjo italų žurnalistas, priklausantis „Fotoreporter Professionisti Associati“. Jis atvyko aprašyti šventę ir buvo šalia, kai įsikišo policija.

Kadangi savo darbą jis jau buvo baigęs, žurnalistas nusprendė nesivelti į įvykius ir pasišalinti, tačiau už dviejų kvartalų jį sulaikė trys pareigūnai, norėję nustatyti jo tapatybę. Nors vyrams jiems ir sakė esąs žurnalistas, rodydamas savo spaudos nario kortelę, pareigūnai konfiskavo jo fotoaparato atminties kortelę.

Tada jis nenurodžius jokios sulaikymo priežasties buvo įgrūstas į autobusiuką ir nuvežtas į centrinę Ikselio nuovadą Briuselyje. Jis ten praleido 36 valandas (penkias jų šalo kieme) ir buvo paleistas į laisvę tik Italijos konsulatui ir europarlamentarui iš Italijos patvirtinus jo kaip žurnalisto statusą.

Policija jam taip ir nepasakė jo sulaikymo priežasties.

Turime teisę filmuoti policiją

Belgijos žmogaus teisių lyga (LDH) iš šių dviejų įvykių ir iš policijos smurto observatorijos svetainėje užregistruotų pasakojimų mato, kad tai, deja, nėra kažkokie pavieniai, išskirtiniai atvejai. Svetainėje užregistruota keletas pranešimų apie tai, kaip policija neleido filmuoti policininkų įsikišimų, bandė užkirsti tam kelią arba net skundė tai darančius piliečius. Buvusio taikos teisėjo Jan Nolf nelaimė sausio mėnesį - tik vienas pavyzdys iš daugelio.

Šis neteisėtas elgesys dabar pradėjo veikti ir žiniasklaidos atstovus. Šiuo atžvilgiu svarbu pabrėžti, kad iš žurnalisto atimdama fotoaparato atminties kortelę policija pažeidžia tiek žurnalistų teisę į šaltinių apsaugą, tiek Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnį, saugantį žodžio ir spaudos laisves.

Dėl to LDH mano, kad piliečiams ir žurnalistams (nesvarbu, ar jie turi, ar neturi spaudos nario kortelės) derėtų prisiminti, ką savo knygoje „Kokias teises turite susidūrę su policija" rašė Mathieu Beys :

„Nėra jokio bendro draudimo fotografuoti ar filmuoti policijos veiksmus. Piliečiai ir žurnalistai turi teisę filmuoti ir fotografuoti policijos intervencijas, nesvarbu, ar tuo norima informuoti kitus, ar rinkti medžiagą įvykių sekai parodyti. [...] Nufotografavimas ar nufilmavimas intervencijos metu neturėtų nešti gėdos profesinės etikos paisantiems policininkams.“

Anot Europos Komisijos "Demokratija per teisę“ („ Venecijos komisijos“):

„Negalima trukdyti dalyviams ir tretiesiems asmenims fotografuoti ar filmuoti policijos operacijas, o bet kokį prašymą perduoti policijai filmuotą ar fotografuotą skaitmeniniu būdu išsaugotą medžiagą pirmiausia turi patvirtinti teismas.“

Paimdami įrangą be pateisinamos priežasties arba trindami vaizdus policininkai elgiasi kaip vagys ir tampa nusikaltėliais.

Reikalauja pradėti tyrimą

Žmogaus teisių lyga reikalauja pradėti rimtą ir nepriklausomą tyrimą dėl ZIN TV ir italų žurnalisto kaltinimų. Būtina nustatyti atsakingų asmenų tapatybę ir, jei to reikės remiantis faktinėmis aplinkybėmis, taikyti jiems sankcijas.

Tai, kad vidaus reikalų ministras Janas Jambon (NV-A) pareiškė, jog svarsto policininkų fotografavimo draudimą dėl jų saugumo - pavojingas signalas demokratijai. Uždraudę nekaltiems demonstracijos dalyviams privačiai filmuoti ar fotografuoti policininkus grįžtume prie cenzūros ir suduotume rimtą smūgį saviraiškos laisvei.