Žmogaus teisės ir terorizmas: pokalbis su buvusiu JT pranešėju

„Rights International Spain“ kalbino 2005-2011 m. JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių ir kovos su terorizmu klausimais pareigas ėjusį Martin Scheinin.

Čia pateikiama pokalbio (nuoroda žemiau) metu aptartas temas:

Neaiškiai ir plačiai apibrėžtų įstatymų keliami pavojai

Scheinin nuomone, vienintelis efektyvus būdas kovoti su terorizmu - itin aiškūs teisės aktai. „Jei įstatymai yra neaiškūs ir plačiai apibrėžti, jais galų gale imama piktnaudžiauti, o blogiausiu atveju jie turi priešingą poveikį“, - sakė Scheinin. „Apibūdindama bet kokį nepritarimą kaip kažką susijusio su terorizmu, valstybė kerta per savo pačios legitimumą.“

Vienintelis dalykas, už kurį turėtų būti taikoma baudžiamoji atsakomybė, yra kurstymas vykdyti terorizmą, tačiau „tam reikia ketinimo kurstyti kitus žmones vykdyti teroro aktus ir objektyvaus pavojaus, kad dėl to bus padarytas vienas ar daugiau tokių aktų. Tik tokiu atveju už saviraišką galima taikyti baudžiamąją atsakomybę.“

Kalinimas „incommunicado“ sąlygomis Ispanijoje - „anomalija Europoje“

Pasak Scheinin, „tai, kad Ispanija propaguoja terorizmu įtariamų asmenų kalinimą „incommunicado“ sąlygomis, yra tikra anomalija dabartinėje Europoje [...], siaubingai bloga pozicija."

Pavojai, susiję su teisės aktų priėmimu po teroristinių išpuolių

„Panika veda prie labai blogų įstatymų. Ji veda prie neteisingai suformuluotų, žmogaus teises pažeidžiančių ir tinkamai su terorizmu nesusitvarkančių įstatymų“, - sako Scheinin. Didžiausia problema yra tai, kad valdžios institucijos imasi priemonių pirma nepasidomėjusios, ar senieji įstatymai yra blogi, ar jie turi kokį poveikį kovoje su terorizmu. Scheinin nuomone, po išpuolio prieš prancūzų laikraštį „Charlie Hebdo“ mes kartojame tą pačią klaidą, kurią padarėme ir po 2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių - priimame teisės aktus, keliančius „realų pavojų pilietinėms laisvėms.“

Profiliavimo nesėkmė

Scheinin pozicija yra aiški: „Teroristų profiliavimas yra viena didžiausių po 2011 m. rugsėjo 11 d. kilusios panikos padarytų nesėkmių.“ Iš tiesų, tai „šios pastangos nedavė jokių vaisių - nuo pat pradžių jos buvo klaidingos; pradedi skirstyti tautybes, tada išbrauki savo paties tautybę, o dauguma tikrų teroristų yra tavo šalies piliečiai. Tad galų gale išbraukiame tikrąją grėsmę.“

Masinis sekimas: neveiksmingas teisių pažeidimas

„Šiuo metu aktualus liapsusas - masinis sekimas elektroninėmis priemonėmis.“ Buvęs JT specialusis pranešėjas teigia, kad Snowden atskleista medžiaga parodė, kaip buvo masiškai renkami duomenys, įskaitant ir kompleksinius metaduomenis, iš kurių buvo galima sužinoti daug ką apie asmenis, “įskaitant ir jautrią asmeninę informaciją.“

„Problema slypi ne tame, kad policijos ir žvalgybos tarnybos nežino, ko ieško“, - kalbėjo jis. „Problema yra tai, kad dėl savo manijos rinkti duomenis apie visus jie bando sekti pernelyg daug žmonių.“ Scheinin mano, kad masinis sekimas jau parodė esąs neveiksmingas kovoje su terorizmu.

Reikia vystyti teisę į privatumą

Scheinin apgailestauja, kad privatumas liko „nepakankamai išvystyta teise - ta prasme, kad nėra daug teismų praktikos.“ Anot jo, būtų labai gerai, jei „Žmogaus teisių komitetas priimtų Bendrajį komentarą dėl teisės į privatumą,“ kuriame būtų „tinkamas testas nustatyti, ar apribojimai teisėtai, ar savavališkai pažeidžia teisę į privatumą“ - (panašus į testą dėl saviraiškos laisvės).

Naujasis Europos Tarybos protokolas dėl užsienio teroristų kovotojų

„Šis protokolas tėra iliuzija, mat jis tariamai sprendžia užsienio teroristų kovotojų problemą, bet iš tiesų yra visiškai nenaudingas, kadangi terorizmas yra apibrėžiamas pagal ne užsienio teroristų kovotojų padarytus aktus.“ Scheinin mano, kad šiuo protokolu „sukursime naują teisinę košę.“

Būtinybė dirbti konstruktyviai

Buvęs pranešėjas pareiškė pritariąs „praktinių priemonių [skatinimui] siekiant bendradarbiauti su bendruomenėmis - įskaitant ir tas, iš kurių yra verbuojama teroristinei veiklai.“ Jis tvirtino, kad tokia veikla jokiu būdu negali būti „radikalizmo prevencija“, ji turi būti „terorizmo prevencija.“ Reiktų užtikrinti, kad žmonės nebūtų verbuojami teroro aktams.

Žmogaus teisių pažeidimai ir nuo terorizmo nukentėjusių asmenų žalos atlyginimas

Scheinin atkreipė dėmesį į paradoksalų daugelio valstybių požiūrį, pasireiškiantį, kai šioms yra priekaištaujama dėl žmogaus teisių pažeidimų kovojant su terorizmu. Jos mėgsta sakyti, „kodėl jūs čia mus kritikuojat, kodėl nekritikuojat teroristų ir kodėl gi nepropaguojate terorizmo aukų teisių?“ Buvusio specialiojo prenešėjo patirtis byloja, kad paklausti, kas yra daroma terorizmo aukų teisių skatinimui ir apsaugai, „jie gana dažnai tylėdavo.“

Norint prieiti prie šio turinio, turite leisti naudoti funkcinius nustatymo slapukus.