Italija atidėjo naujo pilietybės įstatymo klausimą. Ar milijonas gyventojų kada taps teisėtais šalies piliečiais?

Italijos Parlamentas nepatvirtino svarstyto jus soli principu paremto pilietybės įstatymo projekto - jam trūko parlamentarų pritarimo. Dabar egzistuoja reali galimybė, kad šis projektas iš viso nebus priimtas.

Pastaruosius keletą mėnesių Italijos vyriausybė svarstė teisės aktus, kurie padėtų apsaugoti (ar net sustiprintų) pilietines teises. Tačiau dauguma pasiūlymų nesulaukė pritarimo, o artėjant Parlamento sesijos pabaigai vargiai tikėtina, kad jie bus dar kartą persvarstyti.

Kraujo teisė

Vienas svarbiausių Parlamento svarstytų teisėkūros pasiūlymų – projektas dėl pilietybės. Šiuo metu Italijos teisėje galioja jus sanguinis principas: pilietybė suteikiama visiems, kurių bent vienas iš tėvų jau yra šalies piliečiai.

Tai reiškia, kad Italijoje gimę užsieniečių vaikai negali tapti šalies piliečiais. Jie gali pilietybės prašyti tik kai jiems sukanka 18 metų ir jie atitinka visus reikalavimus.

Daugelis pilietinių teisių organizacijų, įskaitant ir Italijos pilietinių laisvių ir teisių koaliciją, jau seniai ragina pereiti prie jus soli principo, kuriuo remiantis kiekvienas valstybės teritorijoje gimęs asmenuo turi teisę į tautybę ir pilietybę.

Toks pilietybės įstatymas būtų išsamesnis, sąžiningesnis, taipogi atsižvelgtų į beveik 1,000,000 šalies gyventojų (kurių daugiau nei 800,000 yra nepilnamečiai) pilietines teises.

Nepaisant to, kad jie gimė ir augo Italijoje, šie žmonės vis dar yra diskriminuojami pilietybės teisių klausimais.

Paviršutiniškas jus soli

Paskutinis parlamentarų svarstytas projektas siūlė ribotą jus soli formą, kurią Parlamentas taisė net kelis kartus.

Projekte buvo siūlomas gerokai apribotas jus soli principas: naujagimiai turėtų teisę į pilietybę tuo atveju, jei bent vienas iš tėvų būtų Italioje teisėtai bent penkis metus gyvenęs ES valstybės narės pilietis.

Tėvams ne iš Europos Sąjungos būtų taikomi papildomi reikalavimai: tam tikras metinių pajamų lygis, būsto stabilumas, italų kalbos žinios.

Projekte buvo siūlomas ir kitas būdas įgyti Italijos pilietybę remiantis jus culturae principu: vaikai iki 12 metų amžiaus galėtų tapti Italijos piliečiais po penkerių metų gyvenimo Italijoje, jei baigtų bent vieną mokyklos ciklą. Vyresni nei 12 metų amžiaus vaikai šią teisę įgytų šalyje pragyvenę bent šešis metus.

Padėtas į šalį... visiems laikaims?

Nepriklausomai nuo pirminio jus soli pasiūlymoapribojimų, kuriais (galbūt siekiant politinio kompromiso) aiškiai siekta galimybę įgyti Italijos pilietybę apriboti taip, kad nebūtų per daug nukrypta nuo dabartinių įstatymų, šalies ministras pirmininkas neseniai pareiškė, kad projektui trūksta pritarimo, ir pasiūlė klausimą atidėti iki kol parlamentarai grįš po vasaros pertraukos.

Tačiau NVO ir pilietines teises ginančios organizacijos tikimybę, kad įstatymas bus priimtas vėliau, vertina skeptiškai, mat grižę parlamentarai veikiausiai daugiausia dėmesio skirs diskusijoms dėl šalies biudžeto.