Padėkite apsaugoti paskutinę Vengrijos demokratijos gynybos liniją

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas norėtų užčiaupti visus žmogaus teisių aktyvistus, už demokratiją pasisakančias NVO ir tyrimus atliekančius žurnalistus šalyje. Demokratijos ir pilietinių laisvių draugai turi jį sustabdyti: pasirašykite peticiją.

Naujai registruotas įstatymas priverstų visas didesnę nei 23,300 EUR paramą per metus iš užsienio gaunančias NVO Vengrijoje deklaruoti save „užsienio agentais“ arba rizikuoti būti uždarytoms.

Orbano partijos narių teigimu, ketinama „iššluoti“ su korupcija kovojančias, aplinką, pilietines teises ir demokratiją saugančias organizacijas.

Panašus įstatymas Rusijoje lėmė dešimčių už teises ir demokratiją kovojančių NVO užsidarymą – tokiomis priemonėmis visuomenė buvo nukreipta prieš organizacijas, kas leido vyriausybei dar labiau prie jų prikibti. Visų ES šalių vyriausybės yra pažadėjusios ginti teises ir demokratiją, tačiau šis įstatymas laužo šį įsipareigojimą.

Orbabas tikisi, kad pasaulis yra ant tiek susikoncentravęs į neseniai jo vyriausybės priimtą teisės aktą dėl Vidurio Europos universiteto uždarymo, kad niekas nepastebės ir nepajėgs pasipriešinti šiam antidemokratiškam įstatymui.

Demokratija negali funkcionuoti be NVO. Jos padeda užtikrinti, kad vyriausybės nepažeistų įstatymą. Jos informuoja žmones informuoti apie valdžios veiksmus ir valstybės lėšų paskirstymą. Jos taip pat padeda piliečiams organizuotis, kad su politikais būtų kalbama vienu balsu. Vyriausybei galbūt ne visada patiks visa tai, ką teks išgirsti, bet tokia jau ta demokratija.

Balandžio 26 d. Europos Parlamentas svarstys situaciją Vengrijoje. Prisijunkite prie mūsų ir kartu prašykime EP priimti rezoliuciją, kuri paragintų Orbaną savo antidemokratišką įstatymą.

Nuo pat Orbano atėjimo į valdžią nuo kritikos jį saugojo Europos liaudies partija - didžiausia frakcija Europos Parlamente. Tačiau jau ilgai nesibaigiančios, demokratijai prieštaraujančios žiniasklaidos, teismų ir Konstitucijos reformos privertė šią partiją susimąstyti dėl paramos Vengrijos lyderiui.

Parodykite Europos Parlamentui, kad tokiam putiniškam, prieš demokratiją nukreiptam įstatymui čia vietos nėra. Apsaugokite paskutinę Vengrijos demokratijos gynybos liniją!

PASIRAŠYKITE PETICIJĄ!