Pavyzdinė etinio finansavimo politika padės pilietinės visuomenės organizacijoms

Skaitmeninės laisvės fondas, "Liberties", Europos konstitucinių ir žmogaus teisių centras, Europos spaudos ir žiniasklaidos laisvės centras bei Ben Wagner parengė Pavyzdinę etinio finansavimo politiką, padėsiančią spręsti NVO finansavimo problemas.

Dokumente pateiktas išsamus NVO finansavimo problemų sprendimų sąrašas. Kadangi su finansavimu susiję etiniai klausimai dažnai kelia kliūčių NVO darbe, pavyzdinė politika gali labai padėti pilietinės visuomenės organizacijoms visame pasaulyje.

„Daugelis pilietinės visuomenės organizacijų įprastoje darbo eigoje susiduria su sudėtingais klausimais, pavyzdžiui, kaip priimti finansavimą iš įmonių, ką daryti su neprašytomis pinigų sumomis, kaip reikia/galima atskirti lėšas iš fondų, valstybės, ar nežinomų šaltinių. Dokumente rasite aiškius atsakymus į šiuos klausimus“, – teigė Europos pilietinių laisvių sąjungos vykdomasis direktorius Balazs Denesas.

Labiausiai gerbiamos organizacijos apibrėžė galimas problemas ir sritis. Dokumentą ruošti pro bono padėjo teisės firmos „Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP“ ir Cyrus R. Vance tarptautinio teisingumo centro teisininkai, kurių pagalba buvo neįkainojama.

Raginame organizacijas politiką taikyti, o jei reikia – ir įgyvendinti ruošiant jų praktikai tinkamas priemones.

Atsisiųsti pavyzdinį dokumentą („Creative Commons“)