Pirmą kartą ES darbotvarkėje - augantis pavojus pilietinei visuomenei

Nuo šmeižto akcijų iki finansavimo sumažinimo, ES vyriausybės imasi vis griežtesnių priemonių žmogaus teisių gynėjams nutildyti. Europos Parlamentui ruošiantis aptarti egzistuojančią problemą, "Liberties" pateikė savo rekomendacijas dėl jos sprendimo.

2018 m. sausio 18 d. Vengrijos vyriausybė paskelbė „Stop Soros“ įstatymų projektų paketą, kurio taikinys – pilietinės visuomenės organizacijos. Juo siekiama beveik visiškai užčiaupti svarbias teisių gynėjų grupes Vengrijoje.

Stop Soros“ – tai naujausias iš visos eilės Vengrijos bandymų įstatymais nutildyti žmogaus teisių gynėjus. Padėtis Vengrijoje yra ypač sunki, tačiau ji nėra vienintelė ES šalis, kurioje pilietinės visuomenės grupės susiduria su sunkumais. Situacija rimta ir Lenkijoje, Rumunijoje, Airijoje bei Italijoje. Pavojus pilietinės visuomenės grupėms kilo, jų veikla vis labiau ribojama beveik visoje ES. Tai apima šmeižto kampanijas, finansavimo mažinimą, biurokratines kliūtis ir viešųjų įstaigų atsisakymą vykdyti konsultacijas ir bendradarbiauti.

Pirmosios tokio pobūdžio diskusijos

Trečiadienį, 2018 m. vasario 7 d., Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje pirmą kartą istorijoje diskutuos apie mažėjančią erdvę pilietinei visuomenei (čia galite susipažinti su pilna darbotvarke). Sąvoka„Mažėjanti erdvė“ apima daugybę grėsmių pilietinei visuomenei visoje ES. Nepaisant jų, pilietinė visuomenė ir toliau vaidina svarbų vaidmenį – informuoja visuomenę ir priverčia vyriausybę atsakyti už savo veiksmus.

Prieš plenarinę sesiją „Liberties“ raštu kreipėsi į Europos Parlamento narius su informacija apie pavojų pilietinei visuomenei Europos Sąjungoje. „Liberties“ taip pat pateikė savo rekomendacijas dėl problemų sprendimo. Svarbiausia rekomenduojama priemonė – sukurti naują finansinį mechanizmą Europos vertybes Sąjungoje ginančioms pilietinės visuomenės organizacijoms remti.

Mes kviečiame jus susipažinti su diskusijoms mūsų paruošta medžiaga – ją pateikėme žemiau. Ji suteiks jums pakankamai informacijos, kad galėtumėte pilnai suprasti tiesioginę Parlamento diskusijų transliaciją vasario 7 d.

Jei manote, kad tiek ši medžiaga, tiek mūsų darbas yra naudingas, kviečiame paaukoti pinigų „Liberties“ ir pilietinės visuomenės organizacijoms visoje ES. „Liberties“ ir tinklo narių darbas yra labai svarbus teisių apsaugai, tačiau laisvės vieni neapsaugosime – stokite į kovą kartu su mumis, kol dar nevėlu!

„Liberties“ medžiaga apie "mažėjančią erdvę":