Pabėgėliai pasienyje: 2014 m. padėties Bulgarijoje apžvalga

Sirams ir kitiems pabėgėliams vis dar sunku patekti į Bulgariją - 2013-2014 m. migrantų srautas sumažėjo 60 proc.

Naujos trišalės ataskaitos apie patekimą į Bulgarijos teritoriją ir tarptautinę apsaugą duomenimis, palyginus su 2013 m., praeitais metais 5 Bulgariją atvyko mažiau trečiųjų šalių piliečių. Ataskaitą kartu ruošė Bulgarijos Helsinkio komitetas, Vidaus reikalų ministerijos Kovos su organizuotu nusikalstamumu generalinis direktoratas ir Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras.

Karas ir srautai

2014 m. už neteisėtą sienos kirtimą iš viso buvo sulaikytą 4,467 trečiųjų šalių piliečiai. Tai - 60 proc. mžaiau, nei 2013 m., kai buvo sulaikyta 11,243 piliečiai iš trečiųjų šalių. Sulaikymų skaičius žaliojoje zonoje 2014 m. ženkliai sumažėjo dėl veiksmingesnių priemonių, kurių Bulgarija ėmėsi siekiant sumažinti mišrios migracijos srauto per Turkiją keliamą spaudimą. Nors Turkijoje šiuo metu yra virš 2 milijonų prieglobsčio prašančių žmonių, pabėgėliai iš trečiųjų šalių negali prašyti prieglobsčio pagal Ženevos konvenciją.

Besivystantys konfliktai Artimuosiuose Rytuose, politinis nestabilumas ir taip vadinamosios „Islamo valstybės“ auganti įtaka regione - pagrindiniai veiksniai, dėl kurių į ES nusitiesia mišrios migracijos srautai. Kaip ir ankstesniais metais, sirai sudaro didžiąją dalį (58 proc.) į Bulgariją per sieną su Turkija neteisėtai patekti bandančių trečiųjų šalių piliečių. Tai atspindi katastrofišką padėtį Sirijoje ir desperatiškas Europos Sąjungoje prieglobsčio ieškančių sirų aplinkybes.

Nelydimi vaikai

Uolesnė pasienio kontrolė ir nelegalios mišrios migracijos srautų prevencijos priemonės labiausiai paveikė priverstinės migracijos srautus. Bulgarijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad 2014 m. Bulgarija oficialiai neįsileido ir atgal grąžino (daugiausia - Turkiją) 6,400 trečiųjų šalių piliečių (daugiausia - sirų, irakiečių ir afganistaniečių) Šiems asmenims gali būti reikalinga tarptautinė apsauga, kadangi jų kilmės šalyse vyksta persekiojimas, ginkluoti konfliktai ir nežaboti žmogaus teisių pažeidimai.

Tai, kad yra tinkamai taikomas nebaudimo už neteisėtą sienos kirtimą ar buvimą šalyje principas, ataskaitos autoriai vertina kaip gerą nacionalinės sistemos pokytį. 2014 m. tobulėjo ir pasienio pareigūnų elgesys su nelydimais vaikais - pasieniečiai nukreipdavo nelydimus vaikus į vietines Vaiko teisių apsaugos tarnybas, kurios padėdavo jiems prašyti prieglobsčio. Tačiau iki tobulybės dar toli - reikia užtikrinti vertimo paslaugas ir tai, kad Valstybinė pabėgėlių tarnyba kiaurą parą registruotų prieglobsčio prašytojus.

Su visa ataskaita galima susipažinti bulgarų ir anglų kalbomis.