Nyderlandų žvalgybos tarnyba slapta klausėsi advokatų

Nyderlandų advokatai paprašė teismo pradėti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl to, kad šalies žvalgybos tarnyba klausėsi jų pokalbių.

Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komiteto (NJCM) ir Viešojo intereso bylinėjimosi projekto (PILP) laiške Hagos apylinkės teismui teigiama, kad Nyderlandų vyriausybei derėtų liautis sistemiškai trypti advokatų teisę neatskleisti tam tikros medžiagos. Birželio 17 d. teismas nagrinėjo advokatų, kurių pokalbių klausėsi Nyderlandų vyriausybė, prašymą pradėti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

Praeitais metais paaiškėjo, kad Nyderlandų Generalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba (AIVD) klausėsi daugybės pokalbių tarp Amsterdame įsikūrusios teisinės firmos „Prakken d'Oliveria“ advokatų ir trečiųjų šalių. Reaguodami į tai, advokatai pateikė skundą Vidaus ir karalystės ryšių ministerijai.

Netiesioginis klausymasis

Vidaus reikalų ministras Ronaldas Plasterkas įvertino, kad tiesioginiam advokatų pokalbių klausymuisi yra numatyta pakankamai apsaugos priemonių - šio specialaus įgaliojimo atžvilgiu AIVD vadovaujasi vidaus politika ir gairėmis. Deja, nėra jokios vidaus politikos dėl netiesioginio konfidencialių pokalbių tarp advokatų ir trečiųjų šalių klausymosi - dėl šios priežasties buvo pripažinta, kad „Prakken d'Oliveira“ skundas buvo pagrįstas.

Tačiau nepaisant šio sprendimo, ponas Plasterkas atsisako imtis priemonių netiesioginiam pokalbių klausymuisi pažaboti - dėl šios priežasties advokatai byloje dėl laikinųjų priemonių taikymo pareikalavo, kad žvalgybos tarnybos nustotų sekusios ir įrašinėjusios advokatų pokalbius tol, kol jų procedūros neatitinka Europos žmogaus teisių konvencijos keliamų reikalavimų.

NJCM ir PILP pritaria šiam reikalavimui ir amicus curiae pagrindu pateiktame pareiškime ragina teisėją įsakyti vyriausybei užtikrinti dabartinių procedūrų pataisas.

Konfidencialumas

Klausydamasi advokatų valstybė pažeidžia jų teisę atsisakyti duoti parodymus, kuriai yra taikoma Europos Žmogaus Teisių Teismo apsauga. Šią teisę galima pažeisti tik įstatymo numatytais atvejais, jei tai būtina demokratinėje visuomenėje siekiant užtikrinti valstybės saugumą.

Negana to, valstybė pažeidė ir teisę į teisingą teismą, kadangi slandžiai dirbantys ir nepriklausomi teisininkai yra būtina teisingos teisinės sistemos dalis. Klientai privalo būti užtikrinti, kad konfidencialūs pokalbiai su advokatais nebus panaudoti prieš juos pačius.