Nyderlandų Atstovų Rūmai atmetė sprendimo dėl visuotinio prieinamumo projektą

Įstatymų leidėjai liepė valstybės sekretoriui sveikatos, gerovės ir sporto klausimais iki gruodžio 15 d. pateikti pataisytą pasiūlymo tekstą, kuris atitiktų JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.

Lapkričio 15 d. Nyderlandų Atstovų Rūmai atmetė sprendimo projektą „Dėl visuotinio neįgaliųjų ir lėtinėmis ligomis sergančių asmenų prieinamumo“. Rūmų nuomonė šiuo atveju sutapo su Nyderlandų žmogaus teisių instituto išvadomis.

Reikia pokyčių

Atstovų Rūmai projektą atmetė dėl to, kad neatitiko JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (CRPD) nuostatų ir nebūtų prisidėjęs prie asmenų su negalia galimybių užtikrinimo visuomenėje. Įstatymų leidėjai liepė Martin van Rijn, valstybės sekretoriui sveikatos, gerovės ir sporto klausimais (HWS), iki gruodžio 15 d. pateikti pataisytą pasiūlymo tekstą.

HWS skirtoje patariamojoje išvadoje Institutas rašė, kad sprendimas nebuvo pakankamai konkretus ir ambicingas, taip pat nebūtų užtikrinęs norimo teisinio tikrumo.

Tam, kad Nyderlandai nepažeistų minėtosios JT konvencijos nuostatų, reikia papildyti, išplėtoti ir pakeisti sprendimą keliose vietose. Tik tokiu atveju prekių ir paslaugų teikėjams bei darbdaviams bus aišku, ko iš jų tikimasi.

Visuotinis prieinamumas

2017 m. sausio 1 d. įsigalios Vienodo asmenų su negalia ar lėtine liga vertinimo įstatymo 2 straipsnio a dalis. Joje rašoma, kad prekių ir paslaugų teikėjai, taip pat darbdaviai palaipsniui privalės užtikrinti visuotinio prieinamumo galimybę asmenims su negalia.

„Visuotinio prieinamumo“ sąvoka bus plačiau paaiškinta vyriausybės dekretu, paremtu sprendimu „Dėl visuotinio neįgaliųjų ir lėtinėmis ligomis sergančių asmenų prieinamumo“.

Kliūtys

Kas aštuntas Nyderlandų pilietis turi kokią ilgalaikę fizinę, psichologinę, psichikos, intelekto ar jutimo negalią. Dalis jų vis dar yra nepavydėtinoje padėtyje, neturi lygių galimybių ir negali visapusiškai dalyvauti visuomenėje.

Dėl negalios jiems neleižiama lankyti pasirinktas mokyklas, sunku rasti norimą darbą. Kliūčių yra ir norint naudotis viešuoju transportu ar balsuoti. Daugeliui žmonių su negalia sunku patekti į bibliotekas, parduotuves, kino teatrus, sporto klubus ar barus.

JT Neįgaliųjų teisių konvencija suteikia neįgaliesiems geresnę padėtį - joje nurodoma, kad šiems asmenims privalo būti užtikrintos lygios teisės būsto, švietimo, transporto, užimtumo ir dar keliose srityse. Vyriausybė yra įpareigota šias teises įgyvendinti.

Straipsnį parengė Nyderlandų žmogaus teisių institutas.