Nusikaltimų aukoms Lenkijoje nėra užtikrinama pakankama apsauga

Gali būti, kad aukų ir liudytojų apsaugą reglamentuojantys Lenkijos įstatymai prieštarauja šalies Konstitucijai. To pasėkmė? Aukos patiria pakartotinę viktimizaciją, tačiau šįkart jų skriaudėjas - vyriausybė, kuri atima jų teises ir kontrolę.

Helsinkio žmogaus teisių fondas kreipėsi į teisingumo ministrą su prašymu imtis teisinių veiksmų dė; kai kurių Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos įstatymo normų nekonstitucingumo.

Pranešei apie nusikaltimą? Tavęs laukia izoliacija

Kowalski* šeima buvo įsteigusi įmonę, kuri teikė konsultacijas bendrovėms iš rytų. Konsultuojant vieną iš šių įmonių buvo pastebėta, kad ji greičiausiai plovė pinigus. Pranešus apie galimą nusikalstamą veiką, Kowalski šeima susilaukė grasinimų, o galiausiai buvo tyčia padegti jų namai.

Policija nusprendė perkelti šeimą į saugų būstą kitame mieste. To rezultatas - šeima jau aštuonis mėnesius gyvena izoliacijoje, jiems draudžiama dirbti, mokytis ar susisiekti su su išoriniu pasauliu. Greičiausiai dėl to, kad jie skundėsi dėl savo gyvenimo sąlygų, policijos vadovybė nusprendė jiems skirtas apsaugos priemones atšaukti. Šio sprendimo nebuvo įmanoma užginčyti.

Nesąmonė iš teisinės pusės

Helsinkio žmogaus teisių fondo (HFHR) kreipimesi į Teisingumo ministeriją pabrėžiama, kad Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos įstatymas neužtikrina liudytojų ar nukentėjusiųjų teisinės apsaugos. Šiems žmonėms nesuteikiama teisė kreiptis į teismą dėl sprendimo neskirti apsaugos priemonių ar paramos (pvz. finansinės)s.

Vietoj to, liudytojas ar nukentėjusysis tegali prašyti neigiamą sprendimą jo atžvilgiu priėmusios institucijos persigalvoti. Negana to, prašymas apskritai neteiktinas, jei konkrečiu atveju nėra naujų aplinkybių.

„Tai visiškai kitokia tvarka, nei ta, kurią numato Svarbių liudytojų įstatymas, suteikiantis teisę sprendimą dėl apsaugos priemonių skyrimo apskųsti prokurorui. Tai reiškia, kad svarbiems liudytojams, dažniausiai - atsivertusiems nusikaltėliams, suteikiama daugiau teisių, nei aukoms ar paprastiems liudytojams“, - teigė HFHR advokatas Marcin Wolny.

Siauras apsaugos priemonių pasirinkimas

Problema tame, kad Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos įstatyme yra numatytas tik labai siauras policijos saugomų asmenų atžvilgiu skirti galimų apsaugos priemonių spektras. Asmenys negali pasikeisti savo tapatybės ar pasidaryti plastinę operaciją. Tai visiškai skirtinga nuo to, kas leidžiama pagal Svarbių liudytojų įstatymą. Negana to, Liutydojų ir nukentėjusųjų apsaugos įstatyme numatyta finansinė parama priklauso tik nuo bylą svarstančio policijos viršininko malonės.

„Be to, nukentėjusiesiems ir liudytojams nėra numatyta jokių teisinių priemonių tokiu atveju, jei jie nesutinka su jų apsaugos metodais“, - kalbėjo Marcin Wolny.

* Vardai pakeisti.