Ar naujasis JK „Nukentėjusiųjų įstatymas“ pakankamai saugos pastaruosius?

Žinios apie JK „Nukentėjusiųjų įstatymą“ buvo vertinamos atsargiai, mat kilo abejonių, ar jis sugebės pakankamai apsaugoti žiaurių nusikaltimų aukas. Daugelis mano, kad pats svarbiausias aukas saugantis įstatymas - Žmogaus teisių įstatymas - jau priimtas.

Kai kalbos politikoje užsisuka apie teisėtvarką, politikams lengva apie nusikalstamumą kalbėti griežtu tonu, o sunkių nusikaltimų aukoms žarstyti tuščius pažadus. Deja, tikroji padėtis yra liūdna - tokie besikeičiančių JK vyriausybių pažadai dėl aukų, kurių gyvenimus suniokojo kiti, poreikių ir buvo tušti. Tad nenuostabu, kad nors kai kurie žmonės ir džiaugėsi JK vyriausybės paskelbtu nauju „Nukentėjusiųjų įstatymu“, kiti žmonės šią žinią vertino gana atsargiai. Kol nėra žinomos visos smulkmenos, negalima spręsti, kas bus pasiekta siūlomu įstatymu ir ar pakaks jame numatytų priemonių. Kaip kalbėjo baronienė Newlove, Komisarė nukentėjusiųjų klausimais: „Naujas įstatymas privalo ne tik bandyti užglaistyti [problemą].“

Nukentėjusiųjų teisės jau saugomos JK įstatymų

Tačiau mes juk žinome, kad tai - ne pirmas nukentėjusiųjų teises Jungtinėje Karalystėje saugantis įstatymas. Daugeliui nukentėjusiųjų, kuriems paprastai netenka įstatymo malonė, jų teises, orumą ir galimybę būti išklausytam jau suteikia Žmogau teisių įstatymas. Šiuo įstatymų Naomi Bryant šeimai buvo suteikta teisė dalyvauti nepriklausomame ir veiksmingame tyrime dėl merginos nužudymo, kurį 2005 m. įvykdė už lytinius nusikaltimus jau teistas asmuo. Tuo pačiu įstatymu Patience Asuquo buvo suteikta teisė reikalauti, kad policija atliktų tyrimą dėl jos darbdavio prieš ją vykdyto smurto ir jos pavergimo - o kai policija atsisakė tai daryti, įstatymas jai suteikė teisę už tai reikalauti kompensacijos. Šiais metais viena motina Žmogaus teisių įstatymu užkirto kelią už vienos jos dukterų seksualinį išnaudojimą nuteistam vyrui naudotis savo nuosavybės teisėmis tam, kad gautų jos vaikų nuotraukas.

Milžiniškas Žmogaus teisių įstatymo poveikis

Tai - tik keli pavyzdžiai iš bylų, su kuriomis dirbo pati organizacija „Liberty“. Žmogaus teisių įstatymas iš tiesų turi milžinišką poveikį nukentėjusiųjų teisėms, tačiau vyriausybė, garsiai visiems skelbianti apie savo pasiryžimą teikti pirmenybę nukentėjusiesiems, kažkodėl į šį teisės aktą visiškai nekreipia dėmesio. Visi iš tiesų susirūpinę dėl paramos gyvenimą ardančių nusikaltimų aukoms - pavyzdžiui, nuo prekybos žmonėmis, smurto artimoje aplinkoje ar vaikų seksualinio išnaudojimo nukentėjusiems asmenims - privalo suprasti, kad daugeliui aukų labiausiai reikia būtent Žmogaus teisių įstatymo.