2016 m. Nyderlandų Žmogaus teisių tulpė atiteko Nighat Dad

2016 m. Žmogaus teisių tulpę pelnė Nighat Dad, kovotoja už interneto laisvę iš Pakistano. Apdovanojimas moteriai įteiktas už jos pastangas užtikrinti moterų skaitmenines teises gimtinėje.

Žmogaus teisių tulpė - tai apdovanojimas, kurį kiekvienais metais novatoriškai pasireiškusiems žmogaus teisių gynėjams įteikia Nyderlandų užsienio reikalų ministras.

Nighat Dad apdovanojimą - bronzinę statulėlę ir 100,000 eurų nugalėtojo pasiūlytam projektui vystyti - oficialiai gaus gruodžio 10 d. (žmogaus teisių dieną) Hagoje.

„Žmogaus teisių gynėjai yra mūsų laikų didvyriai. Nighat Dad yra sulaukusi daugybės grasinimų, tačiau ir toliau naujovišku ir unikaliu būdu kovoja už žmogaus teises Pakistane. Dad - pionierė, pašalinusi kliūtis visiems, o ypač - moterims, prieiti prie Interneto“, - nugalėtoją pristatė užsienio reikalų ministras Bert Koenders.

Pakistanas imasi vis griežtesnių priemonių prieš žodžio laisvę - vis labiau ribojamos piliečių ir pilietinės visuomenės organizacijų skaitmeninės laisvės. Dad socialiniuose tinkluose kovoja už skaitmenines teises ir moterų (ypač - jaunosios kartos) bei marginalizuotų grupių apsaugą. Koenders norėtų apdovanojimą skirti interneto vartotojų (ypač - moterų) laisvės užtikrinimui.

Palietė moteris visame Pakistane

Skaitmeninių teisių fondą Dad įkūrė 2012 m. Fondas remia internetą vartoti norinčias moteris - siūlo skaitmeninio saugumo mokymus, vykdo informavimo kampanijas, neseniai sukūrė pagalbos liniją dėl priekabiavimo elektroninėje erdvėje. Taip Dad gali pasiekti moteris visame Pakistane, net ir kaimo vietovėse.

Žmogaus teisės - vienas Nyderlandų užsienio politikos pagrindinių principų. Dad veikla apima du šios politikos prioritetus: žodžio laisvę (įskaitant laisvę internete) ir lygių teisių moterims užtikrinimą.