#MeAndMyRights: Demokratijai reikalingas privatumas, kad valdžia atsakytų už savo veiksmus

Nuomonės formuotojai ne tik kuria naujas idėjas, kurios vėliau gali tapti socialinėmis taisyklėmis. Jie taipogi kuria naują informaciją apie esamų taisyklių taikymą praktikoje. Šį fenomena vadiname "demokratine atskaitomybe", ir jam būtinas privatumas.

Praeitame straipsnyje kalbėjome apie tai, kodėl privatumas yra reikalingas nuomonės formuotojams, kad šie galėtų kurti, vystyti naujas idėjas viešoms diskusijoms. Taipogi sužinojom, kad visuomenei reikia privatumo norint šias idėjas ištirti, apmąstyti, aptarti ir galiausiai nuspręsti – priimti jas ar ne. Šį fenomeną pavadinome socialine inovacija. Tai yra viena demokratijos egzistavimo priežasčių – kad įstatymai galėtų atspindėti besikeičiančias socialines taisykles ir nuomones.

Tačiau yra dar vienas demokratijos aspektas – demokratija ne tik leidžia savo nuomone prisidėti prie teisėkūros proceso, ji leidžia užtikrinti, kad mūsų politiniai, religiniai ir verslo lyderiai tinkamai šių įstatymų laikytųsi. Vyriausybių gebėjimas išsilaikyti valdžioje nuo to, ar žmonės patenkinti naujomis taisyklėmis ir jų įgyvendinimu. Pavadinkim tai „demokratine atskaitomybe“.

Susipažinkite su ankstesniais #MeAndMyRights ciklo straipsniais

Kuo čia dėti nuomonės formuotojai? Na, jie ne tik kuria ir plėtoja naujas, galimai socialinėmis taisyklėmis tapsiančias idėjas. Nuomonės formuotojai taipogi kuria naują informaciją apie tai, kaip egzistuojančios taisyklės taikomos praktikoje. Žurnalistai, akademikai, politikai, aktyvistai ir nevyriausybinės organizacijos nuolatos tikrina, ar visuomenės galingieji laikosi taisyklių. Jie vykdo tyrimus ir informuoja visuomenę apie politikų imamus kyšius, piktnaudžiavimą policijos įgaliojimais ar tiesiog blogus vyriausybės sprendimus – pavyzdžiui, kai karas pradedamas remiantis klaidinga informacija.

Kai nuomonės formuotojai padeda priversti mūsų lyderius atsakyti už savo veiksmus, jiems reikia privatumo. Tai nereiškia, kad jiems būtina ištrūkti nuo socialinės kontrolės, nes šiuo atveju jie nesvarsto socialinių taisyklių ir nekuria naujų idėjų. Privatumo reikia tam, kad jie būtų apsaugoti nuo kritikuojamų lyderių keršto.

Nuomonės formuotojai ar jiems padedantys asmenys dažnai gauna baudos už tai, kad gvildena nepopuliarias temas. Pavyzdžiui, yra buvę atvejų, kai su terorizmu ar Artimųjų Rytų klausimais dirbę žurnalistai buvo įtraukti į vyriausybės „stebėtinų asmenų“ sąrašus, jų atžvilgiu buvo vykdytos kratos, o jų šaltiniai nukentėjo arba atsidūrė pavojuje. Valdžios ar verslo nusižengimus bandę atskleisti informatoriai dažnai sudrausminami, praranda darbą, yra persekiojami, o kartais – net netenka gyvybės. Saugumo tarnyboms yra pavykę infiltruoti tam tikras (pavyzdžiui, aplinkosaugos, taikos, branduolinių ginklų, piliečių laisvių, lygybės ir kovos su apartheidu klausimais dirbančių) NVO, jas sunaikinti ir sugriauti aktyvistų gyvenimus. Yra buvę, kad darbo vietų, karjeros galimybių ar lėšų neteko net mokslininkai, dirbę su klausimais, kuriuos vyriausybė laikė netradiciniais.

Susipažinkite su ankstesniais #MeAndMyRights ciklo straipsniais

Demokratinei atskaitomybei reikalingas privatumas, nes tai leidžia nuomonės formuotojams laisvai vykdyti tyrimus be valdžios priežiūros. Privatumas leidžia nuomonės formuotojams dirbti nebijant, kad jie rizikuoja savo ar kitų žmonių karjera ir gyvybe.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos (arba susipažinti su aptarta medžiaga ir tyrimais), kviečiame susipažinti su pilna mūsų ataskaitos „Saugumas per žmogaus teises“ versija.