EŽTT patvirtino Prancūzijos draudimą viešajame sektoriuje dėvėti skareles

Sprendimas nepratęsti ligoninės darbuotojos darbo sutarties dėl to, kad ši atsisakė darbe nedėvėti galvos apdangalo, nepažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos.

Lapkričio 26 d. paskelbtame Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime Ebrahimian prieš Prancūziją byloje buvo nustatyta, kad šalis nepažeidė EŽTK 9 straipsnio.

Pareiškėja - 1951 m. gimusi ir Paryžiuje gyvenanti prancūzė Christiane Ebrahimian. Ebrahimian pagal terminuotą darbo sutartį buvo įdarbinta Nanterės ligonės ir socialinės globos centro (Paryžiaus miesto valdomos viešos sveikatos priežiūros institucijos) psichiatrijos departamente kaip socialinė darbuotoja.

Darbo vietoje - jokios religijos

2000 m. Gruodžio 11 d. žmogiškųjų išteklių direktorius pareiškėją informavo, kad darbo sutartis nebus pratęsta, mat ji atsisako nenešioti skarelės, o pacientai dėl to skundžiasi.

Žmogiškųjų išteklių direktorius raštu priminė Ebrahimian apie 2000 m. gegužės 3 d. paskelbtą Valstybės Tarybos išvadą, nustačiusią, kad nors įstatymai ir užtikrina valstybės pareigūnų sąžinės laisvę, pasaulietinėje valstybėje pastarieji negali demonstruoti savo religinių įsitikinimų, kol vykdo savo pareigas; vadinasi, dėvėdamas matomą religinį simbolį valstybės tarnautojas padaro pažeidimą.

Teisingumo Teismo sprendimas

Ebrahimian rėmėsi 9 straipsnio (teisės į minties, sąžinės ir religijos laisvę) nuostatomis ir skundėsi, kad sprendimas neatnaujinti jos darbo sutarties pažeidė jos teisę skelbti savo religiją.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) pastebėjo, kad valdžios institucijos laiko šydo dėvėjimą pompastišku religijos skelbimu, kuri yra nesuderinamas su valstybės pareigūnams keliamu reikalavimu būti neutraliems vykdant savo pareigas. Pareiškėjai buvo liepta gerbti Prancūzijos Konstitucijos 1 straipsnyje apibrėžtą pasaulietiškumo principą ir iš šio principo kylantį neutralumo reikalavimą.

„Apsaugoti pacientus“

Šalies teismai manė, tai valstybės pasaulietiškumas privalo būti išsaugotas - vadinasi, reikėjo apsaugoti ligoninės pacientų sąžinės laisvę nuo galimos įtakos ar šališkumo.

Sprendimas rėmėsi būtinybe saugoti kitų asmenų teises ir laisves - tai yra, užtikrinti, kad būtų gerbiama kiekvieno žmogaus religija.

EŽTT nustatė, kad Prancūzijos institucijų sprendimas, jog Ebrahimian religiniai įsitikinimai buvo nesuderinami su reikalavimu jų neskelbti ir šiuo atveju pirmenybę reikia teikti valstybės neutralumo ir nešališkumo užtikrinimui, neviršijo šaliai suteikiamos diskrecijos.

Kviečiame susipažinti su EŽTT pranešimu spaudai (anglų/prancūzų kalbomis) ir sprendimu (tik pranc. kalba).