Siūlomame JK Sekimo įstatyme nebuvo vietos privatumo apsaugos priemonėms

Sekimas, prietaisų nulaužimas ir tuščios apsaugos priemonės: „Liberty“ analizuoja JK vyriausybės Tiriamųjų galių įstatymo projekto pasiūlymą.

Įstatymo projektas numato naujus įgaliojimus dėl sekimo ir įsilaužimo į kompiuterius, tačiau beveik jokių privatumo apsaugos priemonių.

„Liberty“ paskelbė aštuonių punktų planą „Sveiki ir gyvi“, skirtą saugumui ir privatumui Britanijoje užtikrinti.

Jungtinės Karalystės vyriausybės neseniai paskelbtame Tiriamųjų galių įstatymo projekte yra numatyti itin platūs viešųjų įstaigų įgaliojimai sekti ir perimti Britanijos piliečių susirašinėjimą, tačiau pasigendama pačių elementariausių privatumo apsaugos priemonių.

„Viena geriausių priežiūrų pasaulyje“?

Šis projektas - tai itin reta proga parlamentarams priimti sekimą reglamentuojančius teisės aktus, kurie apsaugotų tiek britus, tiek britų privatumą ir interneto saugumą skaitmeniniame amžiuje.

Deja, nepaisant vyriausybės tikinimų dėl „vienos geriausių priežiūrų pasaulyje“, Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministro paskelbtas įstatymo projektas siūlo naujus, precedento neturinčius ir visiškai nereikalingus sekimo įgaliojimus, tačiau nutyli apie pagrindines privatumo apsaugos priemones.

 • Nepaisant augančio ekspertų ir skirtingoms partijoms priklausančių parlamentarų konsensuso, įstatyme nėra numatyti įgaliojimai teismams iš esmės tvirtinti sekimo orderius. Vietoj to siūloma labai ribota teisminės peržiūros forma, kuri praktikoje tebus formalumas.
 • Įstatymo projekte siūloma nauja bendro „interneto ryšio įrašų“ saugojimo galimybė, apimanti viską nuo programų paleidimo ir nuotraukų į iCloud įkėlimo iki apsilankymą interneto svetainėse. Tai gali atskleisti labai privačią informaciją - dėl šios priežasties nei Europos Sąjungoje, nei Tautų Sandraugoje, nei panašiose demokratinėse santvarkose, kaip antai JAV ar Kanada, neleidžiama reikalauti privalomai saugoti interneto ryšio duomenis nepareiškus jokių įtarimų asmeniui. Australijoje neseniai buvo priimtas tokį elgesį draudžiantis įstatymas.
 • Projekte numatyti įgaliojimai leis visoms policijos pajėgoms įsilaužti į mūsų prietaisus ir tinklus, o ryšio paslaugų teikėjai bus įpareigoti bendradarbiauti vykdant įsilaužimo orderius. Įsilaužimas į elektroninius prietaisus - labiausiai nepageidaujama sekimo forma, kurią tik galima įsivaizduoti. Tokie veiksmai belenkiek pažeis prietaisų ir tinklų saugumą, o žmonės nebegalės tinkamai apsisaugoti nuo trečiųjų šalių ir nusikalstamų tinklų savivalės.
 • Užuot bandęs sukurti tikslingesnę ir veiksmingesnę sistemą, projektas tik įteisina Edward Snowden atskleistas plačias masinio sekimo galias, įskaitant masinį duomenų perėmimą, masinį ryšių duomenų gavimą, masinius įsilaužimus ir duombazes apie didelę gyventojų dalį. („Liberty“ dėl masinio spekuliacinio sekimo kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą.)

„Kvapą gniaužiantis išpuolis prieš saugumą“

„Tiek laiko kalbėjus apie žengimą atgal ir apsaugos priemones, ilgai lauktame įstatymo projekte matyti tik kvapą gniaužiantis išpuolis prieš kiekvieno mūsų šalies vyro, moters ir vaiko interneto saugumą“, - kalbėjo „Liberty“ direktorė Shami Chakrabarti. „Dabar turime laukti, kol po ministrų nesėkmės įsikiš Parlamentas ir geriau subalansuos privatumą su sekimu.“

Saugumo užtikrinimas, privatumo gynimas

„Liberty“ paskelbė aštuonių punktų planą, išsamiai aprašantį aiškias apsaugos priemones, galinčias užtikrinti būtiną, proporcingą ir atskaitingą piliečių sekimą bei apginti jų privatumą. Organizacija ragins parlamentarus įtraukti jas į projektą. Tai yra:

 1. Visus prašymus leisti sekti turi patvirtinti teismas.
 2. Jokių bendrų galių priversti ryšio paslaugų bendroves saugoti dar daugiau asmens duomenų.
 3. Užtikrinti, kad sekimas vykdomas tik dėl griežtai apibrėžtų priežasčių, kaip antai atliekant sunkių nusikaltimų tyrimą ir siekiant išgelbėti gyvybę, o prašymai ir orderiai išduodami dėl asmenų, kurie įtariami nusikalstama veikla.
 4. Geresnis žalos atlyginimo mechanizmas ir daugiau skaidrumo tiems, kurie buvo neteisėtai sekami ir jau nebėra įtariami.
 5. Galimybė teisme kaip įrodymus panaudoti perimtus ryšio duomenis.
 6. Pavieštinti ir įteisinti Jungtinės Karalystės susitarimus su kitomis valstybėmis dėl duomenų mainų.
 7. Įstatymai turi saugoti mūsų šalies šifravimo standartus nuo nulaužimo.
 8. Reikia pripažinti, kad elektroninių priemonių nulaužimas kelia unikalią grėsmę britų saugumui.