Lenkijos pareigūnai nepaisė EŽTT sprendimo ir 28-ą kartą neįsileido prieglobsčio prašytojo

Lenkijos pasieniečių sprendimas grąžinti čečėną atgal į Baltarusiją pažeidė Strasbūro teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Lenkijos sienos apsaugos tarnybos pareigūnai savo veiksmais nusižengė Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) sprendimo nuostatoms. Pasieniečiai į Baltarusiją grąžino prieglobsčio prašytoją, nors teismas buvo liepęs vyriausybei to nedaryti iki iki birželio 22 d.

Traukinys į niekur

34 metų amžiaus prieglobsčio prašytojas iš Čečėnijos Baltarusijoje įlipo į Lenkijos kryptin važiuojantį traukinį, ketindamas Terespolio pasienio punkte prašyti prieglobsčio.

Tai buvo jam gerai žinoma kelionė – ją jis jau buvo daręs 27 kartus, tačiau nė karto negavo prieglobsčio Lenkijoje.

Čečėnas bijo, kad jei jam nepavyks patekti į Lenkiją, jis bus grąžintas į Rusiją, kur, anot jo, valdžios institucijos jau buvo jį neteisėtai sulaikiusios ir kankinusios.

The Chechen national had tried to enter Poland through the Terespol crossing station 27 times before. (Image: photo.bikestats.eu)

Sprendimas priimtas paskutinę minutę

Žinodami apie paskutinį čečėno bandymą gauti prieglobstį, Lenkijos žmogaus teisių teisininkai skubos tvarka kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismui su prašymu blokuoti bet kokius Lenkijos valdžios institucijų bandymus grąžinti asmenį į Baltarusiją.

Laikinosios priemonės buvo priimtos dėl to, kad grąžinus užsienietį į Baltarusiją buvo pagrindo tikėti, jog jis bus persiųstas į Rusiją, kur patirs nežmonišką ir žeminantį elgesį. Sprendimu iki birželio 22 d. buvo uždrausti bet kokie deportacijos veiksmai.

EŽTT taip pat paprašė Lenkijos vyriausybės atsakyti į keletą klausimų, susijusių su prieglobsčio prašymų nagrinėjimo vidaus tvarka.

Teismas savo atsakymą pateikė kelių valandų bėgyje, nurodydamas, kad asmens negalima grąžinti supaprastinta tvarka. Pasieniečiai buvo įpareigoti įgyvendinti šį sprendimą.

Nekreipė dėmesio į advokatę

Suprasdama, kad pasieniečiai gali nepaisyti teismo nurodymo, čečėno advokatė Sylwia Gregorczyk-Abram į Terespolio pasienio punktą atvyko tos pačios dienos, kai jis buvo sulaikytas, rytą. Ji ketino pranešti valdžios institucijoms apie jo atvykimą ir, remiantis Strasbūro teismo sprendimu, reikalauti jį praleisti.

The Terespol crossing station is notorious for rights abuses against asylum seekers. Here, lawyers from human rights organizations huddle at the station to prepare documents for their clients. (Image: HFHR)

Terespolio punktui apie Strasbūro teismo sprendimą viršininkai pranešė likus daugiau nei valandai iki tol, kol šis įkėlė koją į traukinį Baltarusijoje. Nėra abejonių, kad budintys pasieniečiai apie įsakymą žinojo.

Tačiau Gregorczyko-Abram baimės pasitvirtino vos klientui atvykus. Žmogus buvo apieškotas, jo paklausė, kad padėjo paruošti dokumentus. Pareigūnai taip pat klausė, kaip jam pavyko susirasti advokatę ir kiek jis jai mokėjo.

Pasieniečiai pas čečėną aptiko EŽTT sprendimo kopiją. Dokumentas buvo atimtas, o asmuo buvo pasodintas į traukinį ir 11:25 grąžintas atgal į Baltarusiją.

Piktnaudžiavimas įgaliojimais

Sienos apsaugos pareigūnų veiksmai tiesiogiai prieštaravo Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimui ir pažeidė Europos žmogaus teisių konvencijos 34 straipsnį (asmenų prašymų priimtinumas).

Tokie veiksmai dar kartą parodo, kaip Lenkijos valdžios institucijos atsisako priimti užsieniečių prieglobsčio prašymus ir grąžina juos į Baltarusiją. Tai prieštarauja tarptautinės teisės normoms.

The guards' decision to return the man not only violated the ECHR, it also violated Polish law. (Image: HFHR)

Terespolio stotyje dirbančių sienos apsaugos pareigūnų elgesys taip pat gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas valstybės pareigūno įgaliojimais, kas yra baudžiama pagal Lenkijos baudžiamojo kodekso 231 straipsnį.

Varšuvos advokatūra, Helsinkio žmogaus teisių fondas ir Teisinės intervencijos asociacija šiuo klausimu paruošė bendrą pareiškimą.