Lenkijos vyriausybė seka NVO

Helsinkio žmogaus teisių fondas ("Liberties" tinklo narys) ir Lenkijos Helsinkio komitetas išreiškė susirūpinimą dėl vyriausybės vykdytų NVO sekimo operacijų.

"Tiek policija, tiek kitos demokratinių valstybių tarnybos privalo būti apolitiškos ir veikti tik įstatymų ribose. Nepriimtina pareigūnų veiklą skirti remiantis politiniais motyvais ir ja piktnaudžiauti. Visus įstatymų pažeidimų atvejus būtina išsamiai tirti, o jei įtarimai pasiteisina, būtina nusikaltėlius patraukti teisinėn ir drausminėn atsakomybėn", - rašoma Lenkijos HFHR ir Helsinkio komiteto valdybos bei direktorių tarybos pareiškime.

HFHR taip pat atviru laišku kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Beata Szydło, išreikšdami savo pasipiktinimą dėl prieš opozicijos narius ir aktyvistus nukreiptos veiklos.

Stambaus masto operacija

Spaudos žiniomis, sekimo operacija buvo vykdyti planuotai ir metodiškai. Priešingai, nei teigiama oficialiuose paaiškinimuose, operacijomis siekta ne apsaugoti konkrečius asmenis, o rinkti apie juos informaciją.

Teisėsaugos tarnybos naudojo įvairius metodus, įskaitant ir komandas, kurios sekė asmenis gatvėje ir iš automobilių. Šios komandos techniškai turėjo prieigą prie savivaldybės vaizdo stebėjimo kamerų tinklo, galėjo įrašinėti garso ir vaizdo medžiagą.

Sekimą vykdančios komandos taip pat naudojosi veido atpažinimo sistema, kuri buvo prijungta prie viešų duombazių. Negana to, straipsnyje rašoma, kaip policija be jokių apribojimų klausėsi telefono pokalbių. Tokiai veiklai paprastai reikia teismo leidimo.

"Dar kartą norime pabrėžti, kad šie veiksmai turi ilgalaikį neigiamą poveikį individų teisėms ir laisvėms, kaip antai teisė į privatumą, žodžio laisvę ar susirinkimų laisvę. Absoliučiai nepriimtina neteisėtai naudoti sekimo priemones, juo labiau – prieš narius opozicijos narius ir pilietinės visuomenės aktyvistus. Tuo pačiu reikia pasakyti, kad iš žiniasklaidoje pateikto situacijos aprašymo nėra pagrindo manyti, kad priemonės buvo naudotos teisėtai", - rašoma HFHR laiške.

Atgrasomasis poveikis

HFHR paragino policiją pakomentuoti neseniai žiniasklaidoje paskelbtą straipsnį ir išsamiai paaiškinti atliktų stebėjimo operacijų apimtį bei tikslus. Organizacija taip pat paragino nuodugniai ištirti minėtų priemonių teisėtumą ir pagrįstumą.

HFHR savo pirmąjį pareiškimą šiuo klausimu paskelbė 2017 m. liepos mėn., kai apie įvykius pirma išgirdo iš opozicijos narių ir aktyvistų. Organizacija pabrėžė, kad neteisėtas minėtų grupių sekimas gali iškraipyti laisvos demokratinės valstybės politinius procesus, pilietinės visuomenės plėtrą bei jos gebėjimą vykdyti valdžios institucijų priežiūrą, ir tuo atgrasyti minėtus asmenis nuo jų vykdomos viešosios veiklos.

Protestuotojų sekimas

Žiniasklaidos žiniomis, liepos 21 d. priešais parlamentą dėl Aukščiausiojo Teismo reformų vykusių protestų metu policija vykdė opozicijos politiko ir dviejų NVO aktyvistų sekimą. Policija dėl atskirų asmenų sekimo pateikė skirtingus paaiškinimus.

Policijos atstovai oficialiai pripažino, kad Lenkijos Respubliko Piliečių judėjimo aktyvistus W. Kinasiewicz ir T. Jakrzewski sekė dėl šių pačių pareiškimo, neva "jų veiksmai galimai pažeis teisinę tvarką." Seimo deputatas R. Petru tariamai buvo sekamas siekiant užtikrinti jo saugumą. Tačiau policija nepranešė, ar parlamentaras prašė tokios „apsaugos“ ir ar apie ją buvo informuotas.