Kroatijos NVO prašo: Išsaugokite dabartinį pilietinės visuomenės plėtros finansavimo modelį!

Daugiau nei 400 NVO kreipėsi į Kroatijos vyriausybę su prašymu išsaugoti dabartinį pilietinės visuomenės plėtros, institucijų ir demokratinių procesų finansavimo modelį.

Kroatijos vyriausybei priėmus naują sprendimą dėl valstybinės loterijos pajamų perskirstymo 2016 m., nevyriausybinės organizacijos ėmė raginti valdžią persvarstyti savo poziciją.

Dabartinis institucinis pilietinės visuomenės plėtros modelis ir pilietinės visuomenės organizacijų finansavimo sistema Kroatijoje yra geri kokybiško ir skaidraus tokių paramos plėtrai sistemų kūrimo pavyzdžiai.

Šis faktas pripažįstamas tiek kaimyninėse valstybėse, tiek visame Viduržemio jūros regione. Iš mūsų patirties ir pasiekimų pasimokė ne viena užsienio delegacija, ne viena rėmėsi mūsų pavyzdžiu kuriant ir tobulinant paramos pilietinei visuomenei sistemas savo šalyse.

435 kreipimaisi

Kroatijos vyriausybės Bendradarbiavimo NVO biuras, Nacionalinis pilietinės visuomenės plėtros fondas ir Pilietinės visuomenės plėtros taryba vaidina svarbų vaidmenį. Negana to, kalbant apie demokratinius pilietinės visuomenės plėtros pasiekimus, tai šios organizacijos taip pat yra ir mūsų geros reputacijos ir patikimumo tarptautinėje bendruomenėje pagrindas.

Per pastaruosius 10 metų Kroatija, vadovaudamasi sprendimų priėmėjų ir pilietinės visuomenės organizacijų kooperacijos modeliu, sistemingai tobulino valstybės lėšų skyrimo šioms organizacijoms skaidrumą.

Loterijos lėšų skirstymo tvarkos pokyčiai, priimti be išsamaus poveikio atskiroms sritims vertinimo, ilgainiui neprisidės prie asociacijų darbo kokybės ir nepagerins labiausiai pažeidžiamų ir nuo šių asociacijų teikiamų paslaugų dažnai priklausomų visuomenės narių padėties.

Daugiau nei 435 skirtingų organizacijų atstovai individualiai kreipėsi į vyriausybę su prašymu išsaugoti Kroatijos pilietinės visuomenės rėmimo modelį.

Grėsmė išlikimui

Būtent su pilietinės visuomenės demokratizacija ir plėtra dirbančios pilietinės visuomenės organizacijos vadovavo daugeliui šiuolaikinių inovatyvių socialinių sprendimų procesų, būtent jos dažniausiai teikia paramą organizacijoms, dirbančioms įvairiose viešose srityse (pavyzdžiui, su švietimu, konsultavimu, nacionalinėmis ir ES lėšomis finansuojamų projektų rengimu ir įgyvendinimu.)

Lėšų karpymas kelia rimtą pavojų ne tik paramos tinklui, bet ir daugelio socialines paslaugas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms tiesiogiai teikiančių organizacijų veiklai ir egzistencijai.

Dabar, kai siaučia nedarbas, reiktų nepamiršti, kad šiose organizacijose dirba nemažai žmonių, įskaitant ir tuos, kuriems paprastai sunku rasti darbą. NVO pareiškime pabrėžiama, kad asociacijos moka rengti projektų pasiūlymus ir pilnai įsisavina jų projektams skirtas ES lėšas, taip pat partneriauja su vietos valdžia ir kitomis viešosiomis įstaigomis.