Kiekvieno sveikata priklauso nuo kitų - net ir atvykėlių

Tam, kad išgyventume pandemiją, visi privaulo gauti reikiamą priežiūrą - nesvarbu, kur gyvename. Deja, Graikijos valdžia to neleidžia stovyklose gyvenantiems atvykėliams. Tačiau juk galima daryti ir kitaip.

Pandemija leido suprasti, kad asmens sveikata priklauso nuo kitų žmonių sveikatos – tų, kurie yra gretimuose namuose, miestuose ar net šalyse. Visi esame susieti. Viruso plitimą sustabdysime, vienas kitą apsaugosime tik tuo atveju, jei visi gaus vienodą paramą ir priežiūrą – nesvarbu, kur asmuo gyvena.

Tai apima ir kartu uždarose vietose gyvenančius žmones. Nesvarbu, ar tai neįgaliųjų, ar senelių globos namai, ar benamių prieglaudos, ar kalėjimai, ar ligoninės, ar atvykėlių ir prieglobsčių prašytojų stovyklos.

Žinome, kad norint sustabdyti viruso plitimą, reikia laikyti tam tikrą atstumą nuo kitų, plauti rankas ir pasireiškus simptomams save izoliuoti. Jei esate tarp daugybės kitų žmonių, gali būti sunku visa tai daryti. Vadinasi, virusas gali dar daugiau išplisti. Graikijos vyriausybė neleidžia šių atsargumo priemonių imtis tūkstančiams migrantų stovyklose laikomų žmonių.

Graikijos vyriausybė kelia pavojų žmonėms

Tai moterys, vyrai ir vaikai, kuriems teko palikti namus dėl karo, bado ar vyriausybės persekiojimo. Atvykėliai nori to paties, kaip ir mes – saugios vietos gyventi, darbo šeimai išlaikyti, bendruomenės, prie kurios gali prisidėti. Pandemija mums dar kartą priminė, kad visi esam žmonės.

Graikijos vyriausybė Morijos stovykloje laiko daugiau nei 20,000 žmonių, kai ši įrengta tik 3,000. Žmonės miega palapinėse ir gyvena, kaip šprotai – jie negali išlaikyti saugaus fizinio atstumo tarp savęs, o sergantys neturi galimybių savęs izoliuoti. Negana to, vyriausybė stovyklose nesudarė galimybės nusiplauti rankas. 1,300 žmonių tenka vos vienas vandens čiaupas, muilo irgi nėra.

Graikijos vyriausybė taip pat užkrėstųjų mirties riziką. Jei esate sveiki, šansai numirti nuo viruso daug mažesni, tačiau daugeliui stovyklos gyventojų teko ilgai ir sunkiai keliauti, o Graikijos valdžia neužtikrina pakankamai maisto ir vandens. Daugelis tokiomis sąlygomis gyvena jau ilgus mėnesius. Tai reiškia, kad daugybė žmonių nėra sveiki, o situaciją papildomai komplikuoja ir gydytojų, slaugytojų, vaistų bei medicinos įrangos trūkumas.

Gali būti ir kitaip

Nuo 2015 m. iki dabar Graikijos vyriausybė iš ES gavo daugiau nei 2 milijardus eurų prieglobsčio ieškančių migrantų iš už Europos ribų priežiūrai. Daugiau šių pinigų galėjo būti skirta stovyklose užtikrinti humaniškas gyvenimo sąlygas – kad būtų pakankamai maisto, vandens, gydytojų, slaugytojų, vaistų ir įrangos.

Vietoj palapinių vyriausybė galėtų pastatyti būstą su sienomis. Užuot vertusi visus grūstis, vyriausybė galėtų suteikti daugiau erdvės. Tai leistų žmonėms laikytis saugaus atstumo, sustabdytų viruso plitimą ir sumažintų užsikrėtusiųjų mirties riziką. Paprašiusi iš ES daugiau lėšų, valdžia jau pradėjo įgyvendinti kai kurias šių priemonių, tačiau viskas vyksta labai lėtai.

Kad stovyklose būtų galima gyventi, valdžia pirma turi užtikrinti, kad žmonės jose taip ilgai neužstrigtų. Šiuo klausimu padėti gali kitos Europos valstybės – pavyzdžiui, leidusios atvykėliams įsikurti savo teritorijoje. Deja, daugelis Europos vyriausybių atsisako leisti jiems persikelti iš Graikijos.

Reikia daryti viską dėl kitų

Mūsų sveikata priklauso nuo visų kitų asmenų sveikatos. Nesvarbu, kur gyventume, vyriausybė privalo teikti mums priežiūrą ir paramą, kad išliktume sveiki pandemijos metu. Vadinasi, reikia užtikrinti žmonių galimybę gyventi normaliame būste, higienos priemones, būtinus daiktus ir sveikatos priežiūrą. Graikijos vyriausybė turi tai padaryti Morijoje ir kitose stovyklose – o kitos Europos vyriausybės privalo jai padėti.