Kas ateityje laukia lenkų iš Donbaso?

Iš konflikto zonų Donbaso srityje Ukrainoje evakuoti lenkų kilmės žmonės saugiai pasiekė Lenkiją. Dabar reikia galvoti apie jų ateitį, ir apie tai, koks gyvenimas jų laukia Lenkijoje.

Sausio 13 d. į Malborko karinį oro uostą Lenkijoje iš Ukrainos konflikto zonų buvo evakuoti 178-i ten gyvenę lenkų kilmės žmonės. Šiuo metu jie yra apsistoję dviejuose apgyvendinimo centruose, tačiau dar neaišku, kas jų laukia ateityje.

„Asmenų, esančių pavojuje, gyvenančių konflikto zonose, apsaugą reikia vertinti teigiamai. Tačiau kyla klausimas, ar programa leis evakuotiems žmonėms nepriklausomai gyventi Lenkijoje“, - kalbėjo Helsinkio žmogaus teisių fondo (HFHR) teisininkas Jacek Białas.

Evakuoti žmonės buvo apgyvendinti dviejuose Varmijos Mozūrų vaivadijoje esančiuose centruose, kur jiems leista viešėti šešis mėnesius. Tuo laikotarpiu, siekiant palengvinti šių žmonių viešnagę Lenkijoje, jiems bus suteikta galimybė lankyti profesinius ir kalbų kursus, taip pat kursus dėl jų adaptacijos gyvenimui šalyje.

Šeši mėnesiai

„Mūsų patirtis su užsieniečiais rodo, kad, daugeliu atvejų, šeši mėnesiai yra pernelyg trumpas laiko tarpas lenkų kalbos pagrindų įsisavinimui ir žmogaus adaptacijai prie svetimos aplinkos“, - teigė ponas Białas. Evakuoti žmonės buvo apgyvendinti vietovėje su dideliu nedarbu, kas tikrai nepadės jiems integruotis į Lenkijos visuomenę ar susirasti pragyvenimo šaltinį.

Vidaus reikalų ministrė Teresa Piotrowska kreipėsi į vietos valdžios agentus, institucijas, NVO ir asmenis su prašymu paremti lenkus iš Donbaso. Padėtį apsunkina ir tai, kad teisinę pagalbą užsieniečiams teikiančių NVO finansavimas baigsis po šešių mėnesių - dar neaišku, ar jų veiklai dar bus iš kažkur rasta lėšų (plačiau).

Lenkijos valdžios institucijos aktyviai saugo lenkų kilmės asmenis, tačiau jos nesaugo kitų Ukrainos piliečių (įskaitant ir Krymo totorius), bėgančių iš karinio konflito zonų ar gyvenančių Rusijos aneksuotuose regionuose, ir verčia juos vykti iš Lenkijos. Tokius sprendimus institucijos motyvuoja šių žmonių galimybe saugiai apsigyventi kur kitur Ukrainoje. Tačiau, HFHR teigimu, dėl sudėtingos situacijos Ukrainoje ne visi gali tokia galimybe pasinaudoti.

Helsinkio žmogaus teisių fondas paprašė vidaus reikalų ministrę užtikrinti, kad su visais pabėgėliais iš Ukrainos - nesvarbu, kokia bebūtų jų tautybė - būtų elgiamasi humaniškai.