Ar Italijos savigynos įstatymo pataisos tėra dar vienas žingsnis link žudymo įteisinimo?

Italijos Senatas dabar svarstys savigynos įstatymo pataisas.

Italijos vyriausybė neseniai patvirtino savigynos įtatymo pataisas, kurios įsigalios, jei jas po svarstymų patvirtins šalies Senatas. Italijos NVO Antigonė išreiškė savo susirūpinimą dėl projekto turinio ir galimas rimtas jo pasekmes visuomenės saugumui.

Savigynos formuluotė Italijoje

Italijos politikoje savigyna diskutuojama dažnai: pirmasis įstatymas buvo pagrįstas racionaliu proporcingumo principu, atsižvelgiant į užpuoliko ir aukos aplinkybes.

Įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2006 m., kai viena pagrindinių Italijos centro dešiniųjų partijų „Lega Nord“ pateikė įstatymo projektą, įteisinantį galimybę apginti asmenį ar nuosavybę (namuose ar darbe) teisėtai turimu ginklu. Tačiau šios pataisos nustatė, kad asmuo veikia neteisėta, jei „savigyna“ yra nukreipta prieš jokios žalos padaryti neketinusį asmenį.

Naujausias Parlamento patvirtintas įstatymo projektas – tai dar vienas žingsnis link šaunamųjų ginklų dekriminalizacijos savigynos tikslais. Juo išplečiamos aplinkybės, kuriomis asmuo gali nužudyti kitą nepritraukiant baudžiamosios atsakomybės. Projekte nurodoma, kad asmuo naktį gali teisėtai gintis bet kokiu ginklu, nesvarbu, ar smurtas vyksta prieš žmones ar turtą.

Negana to, jei asmuo panaudoja mirtiną jėgą situacijoje, kurioje yra grėsmė gyvybei, turtui ar asmens laisvei, jis nebus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn – šiuo atveju net nebus pradėtas tyrimas. Panašiai vertinama ir rimtai psichologiškai destabilizuoto asmens reakcija – a priori, jo veiksmai būtų pateisinami ir nelaikomi neproporcingais.

Kuriamas nesaugumo klimatas

Įstatymas kelia rimtą susirūpinimą. Kaip nurodė „Antigone“, dabar, mažėjant nusikaltimų asmeniui skaičiui (o žmogžudysčių skaičiui apskritai nusiritus iki žemiausio taško istorijoje), proporcingumo principo paaukojimas tam, kad žmonės galėtų naudotis bet kokiomis priemonėmis savigynai, gali potencialiai atsiliepti žmonių saugumui ir lemti daugiau žmogžudysčių.

Tokio plataus savigynos apibrėžimo įteisinimas, ypač kai tam tikromis aplinkybėmis asmeniui nėra pareiškiami jokie kaltinimai, gali lemti neproporcingai didelę dekriminalizaciją ir atsakomybės nebuvimą Italijoje (panašiai, kaip ir kai kuriose JAV valstijose, kas nėra siektinas pavyzdys).

Pernelyg paprasta pasiteisinti psichologine destabilizacija, kurią itin sunku paneigti.

Įstatymas buvo patvirtintas besivadovaujant populistiniais politiniais impulsais, įsivaizduojant grėsmę saugumui, kurio realybė neatspindi. Priešingai – toks įstatymas kurs nesaugumo klimatą, kur žmonėms leidžiama imti teisingumą į savo rankas.

Todėl „Antigone“ ragina Senatą persvarstyti ir atmesti šias pataisas. Organizacija pateikė daugybės žmonių jau pasirašytą peticiją ir tikisi, kad vyriausybė, užuot regresavusi piliečių saugumo atžvilgiu, vėl ims žiūrėti į priekį ir sieks užtikrinti savo piliečių teises.