JT Italijai: „Reikia įgalinti neįgaliuosius“

Šiuo metu valstybė į neįgaliuosius žiūri kaip į žmones, kurie patys negali savimi pasirūpinti ir kurie nesugeba priimti sau naudingų sprendimų. Vietoj to reiktų stengtis pasirūpinti, kad šie žmonės Italijoje galėtų gyventi savarankiškai.

JT žmonių su negalia teisių komitetas paskelbė savo baigiamąsias pastabas dėl pirminės Italijos ataskaitos dėl Negaliųjų teisių konvencijos.

Įstatymai, leidžiantys paskirtiems globėjams priimti sprendimus už neįgaliuosius, faktas, kad valstybė nesikonsultuoja su neįgaliųjų teises ginančiomis organizacijomis ir tai, kad nėra nuolatinės nepriklausomos patariamosios institucijos šiuo klausimu - tik kelios iš JT komiteto išvadų, parodančių, kad Italijos požiūris į neįgaliuosius nėra adekvatus.

Iš tiesų tai į neįgaliuosius žiūrima kaip į žmones, kurie patys negali savimi pasirūpinti ir kurie nesugeba priimti sau naudingų sprendimų.

Gyvenimas be diskriminacijos

Negana to, tai, kad negalia neturi unikalaus apibrėžimo, reiškia, kad kartais sunku apibrėžti ir apginti savo teises. Neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnis patikslina, kad žmogus yra neįgalus ne dėl kokio fizinio, psichinio, protinio ar jutimo sutrikimo, o dėl to, kaip jais sąveikauja su fizinėmis ir socialinėmis kliūtimis.

Savo rekomendacijose komitetas paragino Italijos vyriausybę labiau stengtis įgalinti žmones su negalia, kad jie galėtų gyventi savarankiškai ir be diskriminacijos - kaip ir bet kuris kitas asmuo.