Užsieniečių vaikų kančios: Italijoje vyksta debatai dėl pilietybės įstatymo pataisų

Ilgus dešimtmečius mielu noru užsieniečius priėmusioje Italijoje šiuo metu gyvena 5 milijonai žmonių iš svetur. Tačiau vyriausybės malonė baigiasi ties užsieniečių vaikų pilietybės klausimu.

Kitaip, nei daugelyje kitų Europos šalių, Italijoje vis dar galioja 1992 m. įstatymais įtvirtintas jus sanguinis principas. Remiantis šiuo principu, vaiko pilietybę lemia ne gimimo vieta, o tėvų pilietybė.

Reikia keisti įstatymą

Beveik visais atvejais Italijos pilietybė suteikiama tik šalies piliečių vaikaims. Užsieniečių vaikams (įskaitant ir tuos, kurie gimė ir augo Italijoje) pilietybę gauti įmanoma, tačiau procesas yra ilgas ir sudėtingas – net lyginant su įprasta šalies biurokratijos letargija.

Nepasitenkinimas nepopuliariu pilietybės įstatymu kas dieną auga – regis, pokyčiai neišvengiami. Idealiu atveju, jus sanguinis principą pakeistų jus solis (gimimo vieta) grįstas įstatymas.

Opozicija iš dešinės

Nepaisant to, kad idėją palaiko Demokratų partija ir tokios pilietinės iniciatyvos, kaip antai „l'Italia sono anch'io“ („Aš irgi esu Italija“), įstatymo pataisas jau seniai stabdo populistai iš dešinės.

Labiausiai priešinasi partijos „Forza Nuova“, „Casa Pound“ ir „Lega Nord“. Jos kursto visuomenės baimę, neva įstatymo pataisos lemtų masinį nėščių moterų, norinčių gimdyti Italijoje, antplūdį.

Right-wing parties, like the extremist Forza Nuova, seen here, have waged a fearmongering campaign against changing the law.

Apie naują Italijos pilietybės įstatymą kalbama jau daugelį metų, tačiau kiekvieną kartą, kai jis perduodamas svarstyti iš Senato į Deputatų rūmus (ar atvirkščiai), jis būna pakeičiamas. Procesas greitai virsta tiesiog begalinėmis diskusijomis.

Italijos ministro pirmininko Paolo Gentiloni nuomonė apie Italijoje gimusius užsieniečių vaikus aiški: „Pats metas pripažinti tuos vaikus Italijos piliečiais.“

Daugybė politikų ir kitų veikėjų iš abiejų barikadų pusių (tiek už, tiek prieš jus solis) ragina kuo greičiau priimti sprendimą ir nutraukti pato situaciją.

Susitarimas

Regis, deputatams pavyko susitarti dėl „sąlyginio“ jus solis principo. Naujasis įstatymas vadovausis jus culturae principu, pagal kurį pilietybė bus suteikiama pastaruosius 5 metus Italijoje gyvenusių užsieniečių vaikams, taip pat užsienyje gimusiems vaikams, kurie bent 12 metų gyveno Italijoje ir ten lankė mokyklą.

Italian Prime Minister Paolo Gentiloni is in favor of changing the law, saying it's time to protect the children at the heart of the debate. (Image: Associazioni cristiane lavo/Flickr)

Šis įstatymas yra svarbus žingsnis į priekį, lyginant su dabar galiojančiais teisės aktais, tačiau jo normos vis tiek yra gerokai griežtesnės už kitų Europos šalių įstatymus.

Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje užsieniečių vaikui automatiškai suteikiama pilietybė, jei jo tėvai bent 10 metų jau teisėtai gyvena šalyje; Vokietijoje tam reikia šalyje pragyventi 8 metus, Ispanijoje – vos vienus. Situacija geresnė net Prancūzijoje, pagarsėjusiose kaip šalis su itin griežtais pilietybės reikalavimais: bet kuris šalyje gimęs ir bent penkis metus Prancūzijoje pragyvenęs vaikas gali prašyti pilietybės, kai jam sukanka 18 metų.