Italija patvirtino pirmąjį šalyje Informacijos laisvės aktą

Nors pats pirmas Italijos Informacijos laisvės aktas įsigalios tik po šešių mėnesių, pilietinės visuomenės organizacijos jau dabar skuba informuoti visuomenę apie jos teises.

Italijos vyriausybė patvirtino skaidrumo normas, pagal kurias kiekvienas turi teisę susipažinti su viešųjų įstaigų turimais dokumentais.

Lyginant su sausio mėnesį išplatinta pirmąją versija, vakar dieną daugybėje Italijos laikraščių paskelbtas naujasis šalies Informacijos laisvės aktas yra kur kas geresnis. Vyriausybė atsižvelgė į daugelį Foia4Italy (32-ų Italijos NVO tinklo, raginančio Italiją priimti Informacijos laisvės aktą) pastabų ir trūkumus pašalino:

  1. Panaikinta „administracinė tyla“ - viešosios įstaigos privalo nurodyti priežastį, kodėl atsisakė suteikti informaciją
  2. Pareiškėjams nebėra būtina „tiksliai“ nurodyti kurių dokumentų jiems reikia
  3. Su dokumentais susipažinti ir elektronines jų kopijas gauti galima nemokamai - apmokėti reikia tik kopijavimo ir dokumentų siuntimo išlaidas
  4. Jei atsisakoma suteikti informaciją (išskyrus tuos atvejus, kai tai liečia administracinę justiciją), pareiškėjai gali prašyti „Responsabile per la Trasparenza“ (skaidrumo prižiūrėtojp) sprendimą peržiūrėti ir kreiptis į „difensore civico“ (vietinį ombudsmeną)
  5. Išimtys bus peržiūrėtos ir apibrėžtos iš naujo, ribojant jas pagal Nacionalinės kovos su korupcija tarnybos nustatytas gaires

Tai - tik pradžia

Foia4Italy džiaugiasi, kad įstatymas buvo patobulintas, tačiau kartu reikia prisiminti, kad įstatymas vis dar turi trūkumų - pavyzdžiui, vis dar nėra numatytos sankcijos neteisėtai dokumentus paviešinti atsisakiusioms viešosioms įstaigoms, o daugelyje Italijos regionų vis dar nėra ombudsmenų. Negana to, buvo apriboti kai kurie reikalavimai dėl proaktyvaus skaidrumo.

Įstatymas įsigalios praėjus šešiems mėnesiams po jo paskelbimo oficialiame leidinyje - manyta, kad viešosioms įstaigoms reikės tiek laiko siekiant suderinti naująsias skaidrumo nuostatas ir paruošti gairių dėl išimčių projektą. Ateinančius mėnesius Foia4Italy tinklas ketina:

  1. Stebėti, kaip kovos su korupcija tarnyba rengs gaires
  2. Įstatymui įsigalėjus, pradėti jo įgyvendinimo tyrimą
  3. Toliau tęsti savo darbą - informuoti piliečius, žurnalistus ir aktyvistus apie jų teisę į informaciją.