Ispanijos teisingumo ministras atsistatydina po nepavykusios aborto reformos

Ispanijos vyriausybė galiausiai pasidavė pilietinės visuomenės spaudimui ir atšaukė aborto įstatymo pakeitimo projektą. Dėl to atsistatydino šalies teisingumo ministras.

Po mėnesius trukusių diskusijų ir nepaliaujamo pilietinės visuomenės organizuotų judėjimų spaudimo, ministras pirmininkas Mariano Rajoy rugsėjo 23 d. pranešė, kad Ispanijos vyriausybė nusprendė atmesti Teisingumo ministerijos paruoštą aborto įstatymo projektą. Pastarasis numatė griežtus teisėtų paslaugų moterims ir galimybės pasidaryti saugų abortą apribojimus, kas keltų pavojų jų sveikatai ir gyvybei bei reikštų žingsnį atgal nuo dabar galiojančių įstatymų.

Praėjus porai valandų po pranešimo, teisingumo ministras Alberto Ruiz-Gallardón viešai paskelbė savo atsistatydinimą iš pareigų dėl to, kad nesugebėjo užtikrinti įstatymo projekto priėmimo. Poną Gallardón daugelis įvardija kaip vieną blogiausių teisingumo ministrų demokratiškos Ispanijos istorijoje. Jo palikimas - susilpnėjusi teisingumo sistema ir daugybė laisvę varžančių, asmenims kreiptis į teismus trukdančių ir piliečių teisines garantijas teismo procese ženkliai sumažinusių reformų įstatymų projektų. Dabar, pamynus teisinės valstybės principus, piktnaudžiavimas valdžia Ispanijos piliečiams kelia dar didesnį pavojų.