Kroatija privalo raukti pabėgėlių kriminalizaciją ir sulaikymą!

Pabėgėlių Kroatijoje laukia sisteminė diskriminacija dėl lyties ir tariamos šeimyninės padėties, o jų judėjimo laisvė atimama uždaro tipo centruose.

Iniciatyva „Sveiki atvykę!“ paskelbė savo ataskaitą „Pabėgėlių kriminalizacija ir sulaikymas“, kurioje aprašomas į Ježevo sulaikymo centrą po Slavonski Brodo stovyklos uždarymo perkeltų pabėgėlių likimas.

Simboliškai, Europos dieną (tos pačios Europos, kuri, neužtikrinusi nuo karo bėgančių žmonių apsaugos, itin prastai pasirodė šioje humanitarinėje krizėje) iniciatyva „Sveiki atvykę!“ atkreipė dėmesį į sisteminę pabėgėlių diskriminaciją dėl lyties ir tariamos šeimyninės padėties.

Po daugiau nei mėnesį (o kai kuriais atvejais - ir du) trukusio kalėjimo ir izoliacijos Slavonski Brodo stovykloje, pabėgėliai buvo perkelti į prieglobsčio prašytojų priėmimo centrą Ježeve.

Ježevo priėmimo centras savo infrastruktūra ir funkcinėmis savybėmis primena kalėjimą. Yra tik vienas nerimą keliantis skirtumas - asmenys sulaikomi be teismo proceso, vykdant tik elementariausią teisminę priežiūrą ir verčiant juos susimokėti už viešnagę.

Bet koks judėjimo laisvės apribojimas iš principo yra konkrečioms aplinkybėms pritaikyta priemonė, tad prieš skiriant ją reikia įrodyti, kad tai būtų teisėta ir pagrįsta. Šiuo atveju apribojimas buvo automatiškai skirtas visiems asmenims, neatsižvelgus į jų konkrečias aplinkybes ir neįvertinus galimybės taikyti alternatyvias priemones.

Vienodos sąlygos

Kroatijos ir Europos Sąjungos teisės aktai asmenį sulaikyti leidžia tik išskirtiniais atvejais, jei negalima taikyti kitų, mažiau varžančių priemonių.

Iniciatyva „Sveiki atvykę!“ smerkia sulaikymą kaip būdą kriminalizuoti tarptautinės bendruomenės apsaugos siekiančius žmones ir tikisi, kad kompetentingos institucijos ir įstaigos sukurs mechanizmus, galinčius apsaugoti visus teisių netekusius, suimtus, izoliuotus ir sužeistus pabėgėlius.

Atsižvelgiant į aukščiau apibūdintą kontekstą, iniciatyva reikalauja, kad įstaigos užtikrintų vienodas sąlygas visiems Slavonski Brodo stovykloje buvusiems pabėgėliams ir nedelsiant leistų į Ježevą iš minėtos stovyklos perkelties žmonėms laisvai judėti ir pereiti į atviro tipo institucijas, kaip antai Porino prieglobsčio prašytojų priėmimo centras.

Daugiau informacijos pateikta pilnoje ataskaitoje.