Įkalinimas iki gyvos galvos Nyderlanduose prieštarauja EŽTK

Nyderlandų teismas 30-ies metų laisvės atėmimo bausmę už žmogžudystę skyrė nusprendęs, kad kalinimo iki gyvos galvos praktika Nyderlanduose prieštarauja Žmogaus teisių konvencijai.

„Remiantis teismo sprendimu, iš Europos žmogaus teisių teismo praktikos nėra matyti, kad pats įkalinimas iki gyvos galvos Nyderlanduose būtinai prieštarautų EŽTK 3 straipsniui. Kita vertus, teismas mano, kad ši praktika leidžia daryti išvadą, jog būtent kalinimo iki gyvos praktika Nyderlanduose prieštarauja EŽTK reikalavimams, nes de facto beveik nėra galimybės tokią bausmę sutrumpinti. Teismo nuomone, tai buvo priežastis neskirti laisvės atėmimo iki gyvos galvos.“

Brolių R. byla

Lapkričio 24 d. Aseno teismas Nyderlandų šiaurėje paskelbė savo sprendimą brolių R. byloje. Broliai buvo kaltinami tuo, kad 2012 m. Dwingelderveldo nacionaliniame parke nužudė poną Smit, o 2013 m. liepą Eksloo kaime - poną ir ponią Veenendaal.

Vyriausiasis brolis buvo nuteistas 30 metų laisvės atėmimo bausmę, po kurios sektų priverstinis uždarymas į ligoninę. Jauniausiasis buvo nuteistas 30 metų kalėjimo. Teismo nuomone, buvo įrodyta, kad vyriausiasis brolis užmušė ir apiplėšė poną Smit, tačiau nebuvo įrodytas jaunesniojo brolio ketinimas šį užmušti. Abu buvo nuteisti už pono ir ponios Veenendaal žmogžudystę - ši žmogžudystė buvo tyčinė.

Vyresnėliui teko pilna atsakomybė, kadangi jis turėjo ir galėjo elgtis protingiau. Teismas jį laikė nusikaltimų iniciatoriumi; buvo nuspręsta, kad jaunesnis brolis buvo ne tiek kaltas.

Maksimali fiksuota laisvės atėmimo bausmė

Prokuroras reikalavo abiems broliams skirti laisvės atėmimą iki gyvos galvos. Teismas negalėjo skirti šios bausmės vyriausiojo brolio atžvilgiu, nes, remiantis Nyderlandų teismų praktika, kaliniams iki gyvos galvos labai retai kada suteikiama malonė. Tai reiškia, kad tokia bausmė iš tiesų tęsiasi iki gyvenimo pabaigos, be galimybės ateityje būti paleistam į laisvę.

Tai prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsniui. Dėl to teismas skyrė ilgiausią fiksuotą laisvės atėmimo bausmę (30 metų) vyresnėliui, o jai pasibaigus liepė jį laikinai uždaryti į ligoninę privalomam gydymui.

Nors jaunėlis nėra pilnai atsakingas ir, teismo nuomone, vaidino mažesnį vaidmenį, jam taip pat buvo skirta trisdešimties metų laisvės atėmimo bausmė. Teismas nusprendė, kad esant tokioms rimtoms aplinkybėms nebuvo galima skirti švelnesnės bausmės. Jam nebus taikomos jokios papildomos priemonės.

Nutarimus skaityti galima čia ir čia.