Po EŽTT sprendimo dėl Rusijos “homoseksualumo propagandos” įstatymo – kritika Lietuvai

Po to kai EŽTT pasmerkė Rusijos "propagandos įstatymą", Europos parlamento atstovė paragino Europos Komisiją įvertinti analogišką teisinį reguliavimą Lietuvoje.

„Europos žmogaus teisių teismo sprendimas yra itin aktualus europiniame kontekste. Lietuvoje vis dar galioja panašaus pobūdžio įstatymas, o Europos Komisija atsisako imtis atitinkamų priemonių“, birželio 20 d. EŽTT sprendimą byloje Bayev ir kiti prieš Rusiją komentavo Europos Parlamento LGBT* teisių grupės pirmininko pavaduotoja Nyderlandų europarlamentarė Sophie In’t Veld.

Šioje byloje Strasbūro teismas pirmą kartą pripažino, kad Rusijos įstatymai, draudžiantys „viešas veiklas, nukreiptas į homoseksalumo propagandą tarp nepilnamečių“ prieštarauja saviraiškos laisvei ir nediskriminavimo principui.

EŽTT smerkia Rusijos homofobiją

Bayev ir kiti byloje EŽTT pabrėžė Europoje susiformavusį konsensusą dėl asmenų teisės atvirai save identifikuoti kaip LGBT bendruomenės atstovus. Jis nesutiko, jog egzistuoja priešprieša tarp „šeimos vertybių“ ir homoseksualumo pripažinimo. Daug tos pačios lyties porų, anot teismo, ne prieštarauja, o kaip tik vadovaujasi šeimos vertybėmis – jie siekia susituokti, įsivaikinti, tapti tėvais.

Nors dauguma Rusijos gyventojų šiuo metu nepritaria tos pačios lyties asmenų santykiams, Konvencijos vertybėms prieštarautų situacija, kai mažumų teisės taptų priklausomos nuo daugumos pritarimo. O tai, kad nepilnamečiai mato pareiškėjų kampanijas ir yra supažindinami su įvairovės, lygybės ir tolerancijos idėjomis yra tik pliusas socialinei sanglaudai.

Galiausiai, teismas įvertino, kad Rusija nesugebėjo pateikti ne vieno įtikinamo paaiškinimo, kaip tiksliai informacija apie homoseksualius santykius gali pakenkti nepilnamečiams, moralei ar visuomenės sveikatai.

Ragina Europos Komisija atkreipti dėmesį į LGBT teisių pažeidimus Lietuvoje

Lietuvoje galiojantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas nepilnamečiams žalinga pripažįsta tokią informaciją, kuria skatinama kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata.

Ši nuostata buvo ne kartą kritikuota tarptautinės bendruomenės. Jos pagrindu jau tris kartus buvo uždrausta su LGBT bendruomene susijusi informacija: Baltic Pride klipai, pasakos apie tos pačios lyties poras knygai.

„Nepriimtina, kad Lietuvoje negerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, kurios yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė. Europos Komisija privalo vadovautis Europos žmogaus teisių teismo sprendimu ir tokiu būdu užtikrinti, kad Lietuvoje būtų apsaugotos pagrindinės LGBT* asmenų teisės,“ – teigė europarlamentarė Sophie In’t Veld.