Riaušes Bulgarijos pabėgėlių stovykloje sukėlė politikų ir žiniasklaidos machinacijos

Kraštutinių dešinių pažiūrų partijos ir žiniasklaida skleidė gandus apie pavojingas infekcines ligas didžiausioje Bulgarijos pabėgėlių stovykloje, dėl ko visuomenėje kilo baimė. To pasekoje stovykloje buvo paskelbtas karantinas ir kilo riaušės.

Lapkričio 24 d. Harmanlio (Bulgarija) pabėgėlių stovykloje prasidėjęs protesto mitingas ilgainiui virto riaušėmis, kurioms numalšinti prireikė daugiau nei 300 policininkų.

Maištas kilo dėl neseniai stovykloje paskelbto karantino. Šį sprendimą priėmė Valstybinė pabėgėlių agentūra (SAR), kuri pabijojo dėl galimo ligų išplitimo stovykloje ir kaimynystėje.

Per neramumus prieglobsčio prašytojai pridarė turtinės žalos, mėtė į policijos pareigūnus akmenis. Šie, savo ruožtu, į tai atsakė vandens patrankomis ir lazdomis. Įvykių metu buvo sužeisti keli policijos pareigūnai ir pabėgėliai, įskaitant ir penkiolikmetį, kuriam keliose vietose skilo kaukolė.

Klausimai

Šių įvykių kontekste Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHC) negali nepaklausti: „Kam reikia tokios eskalacijos?

Kas kurstė gandus, skleidė dezinformaciją apie infekcijų ir ligų plitimo riziką, kai Bulgarijos vyriausiasis sveikatos inspektorius pats yra kategoriškai pabrėžęs, kad Harmanlio gyventojams tai negresia?

Kas privertė SAR paskelbti visos stovyklos karantiną ir iš esmės ten įkalinti pabėgėlius, nors būtų buvę kur kas lengviau atskirti tik tam tikras stovyklos dalis ar gyventojus? Kodėl valdžia pateikė ultimatumą, reikalaudama nedelsiant, be jokio pasiruošimo, skelbti stovyklos karantiną?

Kodėl įvykio vietoje nebuvo SAR darbuotojų, NVO atstovų ar savanorių, kurie galėtų prieglobsčio prašytojams paaiškinti, kodėl jų kiemas yra aptveriamas spygliuota viela ir kiek ilgai tai truks?

Provokatoriai „patriotai“

SAR ir Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad tyrimas atskleis incidentą išprovokavusius asmenis. Tačiau siekiant teisingumo provokatorių reiktų ieškoti tarp taip vadinamų „patriotų“, kraštutinių dešiniųjų pažiūrų partijų.

Tos partijos yra visoje šalyje rengusios demonstracijas prieš pabėgėlius, o šiuo atveju jiems buvo leista kalbėti vardu visos tautos ir Harmanlio gyventojų vardu.

Į klausimą, kodėl ši manipuliacija buvo įvykdyta vadovaujantis „geriausia“ totalitarinių režimų praktika, galima pateikti daugybę atsakymų, tačiau kelios priežastys visgi yra vertos dėmesio:

  • Artėjantys rinkimai. Kai kurioms partijoms, kurios remiasi vien tik prieš migrantus nukreiptomis nuotaikomis, ksenofobija ir fašistine retorika, reikia pelnyti rinkėjų palankumą. Šiuo atžvilgiu turbūt nėra nieko geriau už kontroliuojamą maištą, kuriame išlieta nedaug kraujo, bet dėl kurio kilo didelis širšalas visuomenėje?
  • Bulgarija neseniai gavo 160 milijonų eurų - dauguma šių lėšų skirtos SAR būtinoms priemonėms dėl platesnių migrantų priėmimo galimybių įgyvendinti ir sąlygoms pabėgėlių stovyklose gerinti. Žiūrint iš šitos pusės, tikriausiai yra nemažai spaudimo, kad stovyklos vadovybė atsistatydintų, o vietoj jos ateitų kas nors iš tam tikrų partijų „artimųjų“, kurie šias lėšas galėtų „protingai“ įsisavinti.