Strasbūras sustabdė romų namų griovimą Bulgarijoje

Teismas uždavė Bulgarijos valdžiais du klausimus ir paragino vyriausybę namų negriauti tol, kol žmonėms nebus rastas alternatyvus būstas.

Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHC) dar liepos mėnesį perspėjo apie planuojamą dviejų papildomų namų Garmene (Bulgarija) nugriovimą.

Europos Žmogaus Teisių Teismas dėl planuojamo griovimo paskelbė „skubias laikinąsias priemones“ ir uždavė Bulgarijos vyriausybei du klausimus:

  1. Kokių priemonių buvo imtasi siekiant apgyvendinti ir pažeidžiamus namų gyventojus?
  2. Ar priemonės numato vaikų atskyrimą nuo jų tėvų?

Rugsėjo 4 d. teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikino - vyriausybė jį informavo, kad iškeldinimas bus atidėtas iki rugsėjo 30 d. siekiant užtikrinti žmonėms alternatyvų būstą.

Laikinosios apsaugos priemonės - skubios priemonės, pagal nusistovėjusią teismo praktiką taikomos tik tais atvejais, kai kyla neišvengiamas pavojus, kad pareiškėjui bus padaryti nepataisoma žala. Tokios priemonės yra taikomos atsižvelgiant į vykstantį teismo procesą ir neįtakoja vėlesnių teismo sprendimų dėl nagrinėjamos bylos priimtinumo ar esmės.

Teismas prašymus skirti laikinąsias apsaugos priemones tenkina tik išimtiniais atvejais, kai pareiškėjui visais kitais atvejais kiltų realus pavojus patirti rimtą ir nepataisomą žalą, ar su juo būtų nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi. Tokios laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos 2008 m. planuojamo „Batalovos malūnu“ vadinamo romų rajono Sofijoje nugriovimo išvakarėse, kadangi pažeidžiamiems pareiškėjams nebuvo užtikrintas alternatyvus būstas.