Kaip Europos Parlamentas gali apsaugoti ES esmines vertybes

Sužinokite, ko Europos Parlamentas gali imtis prieš Lenkiją, Vengriją, Ispaniją ir kitas šalis, kurios nebegerbia žmogaus teisių.

Vengrija, Ispanija, o dabar - ir Lenkija: vis daugiau Europos Sąjungos šalių vyriausybių nebepaiso pagrindinių ES vertybių - demokratijos, įstatymų viršenybės principo ir pagrindinių teisių.

ES tam priešinasi, tačiau tai vyksta lėtai. Europos Komisija sukūrė įstatymų viršenybės kontrolės „sistemą“, kuri visai neseniai buvo panaudota pirmą kartą. Tuo tarpu Taryba eksperimentuoja su įstatymų viršenybės „dialogu“, tačiau tai daro atsargiai.

Europos Parlamentas nori naujos procedūros, pagal kurią būtų galima nuolatos stebėti teisių įgyvendinimą ES valstybėse narėse ir, prireikus, taikyti sankcijas. Parlamentas dabar ruošia ataskaitą, kurioje Komisija oficialiai prašoma šiuo klausimu siūlyti naujus teisės aktus. Deja, Komisija nėra suinteresuota sukurti naują mechanizmą, valstybės narės vargu ar norėtų papildomos ES priežiūros.

Jei Komisija atsisakys kurti naują mechanizmą, Parlamentui teks pačiam imtis veiksmų. Žemiau pateiktame dokumente Europos laisvių platformos partneriai išdėsto, kaip Parlamentas, naudodamasis savo įgaliojimais ir prerogatyvomis, galėtų pradėti tiesioginį dialogą apie teises su valstybių narių parlamentais ir tuo prisidėti prie ES pagrindinių vertybių apsaugos.

Parsisiųsti visą dokumentą (anglų k.)