Italijos teismas atsisakė Rumunijai perduoti įtariamąjį

Kasacinis teismas sustabdė Europos arešto orderio vykdymą, motyvuodamas grėsme, kad Rumunijoje asmuo patirs nežmonišką ir žeminantį elgesį.

2016 m. spalio 31 d. Italijos Kasacinis Teismas nutarė nevykdyti Europos arešto orderio, išduoto Rumunijos piliečio perdavimui į Rumuniją, savo sprendimą motyvuodamas prastomis kalinimo sąlygomis minėtoje šalyje.

Kasacinis Teismas dar birželio mėnesį buvo sustabdęs orderio vykdymo dėl to, kad nebuvo atliktas rizikos įvertinimą dėl galimo Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 3 straipsnio (draudžiančio nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą) pažeidimo asmenį priimančioje šalyje.

Šiuo klausimu Katancaro Apeliacinis Teismas jau buvo kreipęsis į Rumunijos valdžios institucijas su prašymu suteikti informaciją. Ją gavus, teismas liepė vykdyti Europos arešto orderį.

Rumunijoje asmeniui gali kilti grėsmė

Tačiau atidžiau pažvelgus į Rumunijos pateiktą informaciją paaiškėjo, kad ji šio konkretaus piliečio teisinės padėties atžvilgiu buvo neišsami ir netiksli. Dėl to Kasacinis Teismas pakartotinai sustabdė orderio vykdymą.

Kasacinis Teismas rėmėsi 2016 m. paskelbtu Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimu, kuriame buvo nurodyta, kad Europos arešto orderio vykdymą būtina atidėti, jei yra „duomenų apie realų nežmoniško arba žeminančio elgesio pavojų išduodančiosios valstybės laisvės atėmimo įstaigose laikomiems asmenims.“

Riziką galima įvertinti iš oficialių dokumentų, tame tarpe ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bei tarptautinių organizacijų pranešimų. Tada orderį vykdyti turinti šalis privalo iš gaunančiosios šalies prašyti informacijos ir paaiškinimų.

ETT minėtame sprendime nurodė, kad, siekiant įvertinti pavojų perduodamam asmeniui, būtina informacija apie jo konkrečią situaciją, o ne apie kalėjimų sistemą apskritai.

Italijos teismas rėmėsi 2016 m. paskelbtu ETT sprendimu, kad galėtų sustabdyti arešto orderio vykdymą.

Atsižvelgiant į tai, Kasacinis Teismas konstatavo, kad Rumunijos valdžios institucijų pateikta informacija nėra pakankama galimam EŽTK 3 straipsnio pažeidimui išvengti, ir įsakė orderio vykdymą atidėti iki tol, kol nebus pateikta papildoma informacija.