Europarlamentarai sutiko papildomai perkelti 120,000 prieglobsčio prašytojų

Parlamentas pritarė skubiam pasiūlymui perkelti šiuo metu Italijoje, Graikijoje ir Vengrijoje 120,000 prieglobsčių prašytojų į kitas ES valstybes nares.

Rugsėjo 9 d. Parlamentas patvirtino pirmąsias laikinąsias skubias priemonės dėl pradinio 40,000 pabėgėlių skaičiaus perkėlimo iš Italijos ir Graikijos per dviejų metų laikotarpį.

Tai, kad Parlamentas per rekordiškai trumpą laiką patvirtino Europos Komisijos pasiūlymą perkelti 120,000 prieglobsčio prašytojų, duoda aiškią žinią ES šalių vidaus reikalų ministrams (kurie žada vėl susitikti rugsėjo 22 d.), kad jau pats metas veikti ir pagaliau susitarti dėl antrosios ypatingosios padėties schemos.

Remiantis Komisijos pasiūlymu, iš viso papildomai būtų perkelta dar 120,000 prieglobsčio prašytojų - 15,600 iš Italijos, 50,400 iš Graikijos ir 54,000 iš Vengrijos. Šie pabėgėliai būtų perkelti papildomai prie 40,000, kuriuos planuojama perkelti pagal rugsėjo 9 d. Parlamento priimtą ir rugsėjo 14 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos patvirtintą programą. Vadinasi, iš viso ketinama perkelti 160,000 žmonių.

Už Europos Komisijos pasiūlymą (jo nekeičiant) balsavo 370 Parlamento narių, prieš - 134, 52 susilaikė. Parlamentas vėliau patvirtino ir teisėkūros rezoliuciją (372 už, 124 prieš, 54 susilaikė). Taryba taip pat buvo informuota, kad Parlamento pritarimas nevaržys jo galimos vėlesnės pozicijos dėl pasiūlymo sukurti nuolatinį krizių perkėlimo mechanizmą. Šį klausimą Parlamentas svarstys kartu su valstybėmis narėmis.