Europos Komisija sutiko skaidriau derinti gaires dėl autorių teisių direktyvos

Europos Komisija sutiko patenkinti "Liberties" prašymą dėl didesnio skaidrumo ir dalinsis autorių teisių direktyvos įgyvendinimo gairių projektu su suinteresuotųjų šalių dialogo dalyviais.

Komentuodamas apie sutikimą pasidalinti gairių projektu, generalinis direktorius Roberto Viola rašė, kad suinteresuotųjų šalių dialogo dalyviai „turi mano žodį, kad su [jais] bus pasitarta prieš gaires tvirtinant”, o konsultacijų laikas ir detalės bus aptartos „greitai ir [jiems] pateiktos.“

Faktai

Sausio mėnesį „Liberties“ su dar 42 pagrindinių ir skaitmeninių teisių apsaugos organizacijomis, taip pat žinių bendruomene, kreipėsi į Europos Komisiją atviru laišku, prašydamos šią pasidalinti gairių projektu. To buvo norima siekiant geresnio reglamentavimo ir skaidrumo, kad būtų galima užtikrinti tinkamas įkeliamo turinio filtrų priežiūros priemones ir apsaugoti žodžio laisvę.

Komisija jau organizavo dialogus suinteresuotosioms šalims. Geriausią bendradarbiavimo tarp interneto platformų ir teisių turėtojų praktiką aptarė interneto platformų, autorių teisių turėtojų, vartotojų organizacijų, ir pagrindinių teisių bei skaitmeninių teisių apsaugos organizacijų atstovai.

Iš žmogaus teisių pusės, didžiausia problema yra tinkamos pusiausvyros tarp pagrindinių teisių ir autorių teisių apsaugos nustatymas. Direktyvos 17 straipsnis (buvęs 13 straipsnis) numato naują interneto platformų atsakomybės, įkeliamo turinio filtrų, taipogi autorių teisių it interneto platformų susitarimų tvarką.

Sužinokite daugiau apie 17 straipsnio keliamą grėsmę laisvam ir atviram internetui.