​Kandidatai į Europos Parlamentą – už vaiko teises

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Vaiko teisių koalicija paragino beveik 200 kandidatų į Europos parlamentą pasirašyti Europos Vaiko teisių manifestą.

10 Lietuvos partijų kandidatų į Europos Parlamentą jau pasirašė Vaiko teisių manifestą, sutikdami tapti Vaiko teisių šaukliais Europos Parlamente.

Žmogaus teisių stebėjimo institutas kartu su Vaiko teisių koalicija paragino beveik 200 kandidatų į Europos parlamentą pasirašyti Europos Vaiko teisių manifestą. ŽTSI siekė atkreipti kandidatų dėmesį į tai, kad pasaulyje apie 600 milijonų vaikų gyvena skurde, vienas iš keturių - Europos Sąjungoje. Per vienerius metus patiriančių skurdo riziką vaikų skaičius ES išaugo puse milijono.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamentui tenka itin svarbus vaidmuo formuojant Europos politiką. Taigi EP nariai gali daryti nemažą įtaką gerinant vaikų padėtį ES ir už jos ribų - raginant ES institucijas, valstybes nares bei vystymosi partnerius teikti pirmenybę vaiko teisėms ES vykdomoje politikoje, paskirstant vaikams pakankamą finansavimą iš ES instrumentų bei įtraukiant vaikus į sprendimų priėmimą.

Kampaniją inicijavo Europos vaiko teisių organizacijas vienijantis tinklas Eurochild ir 13 kitų tarptautinių vaiko teises ginančių organizacijų, tokių kaip „Save the Children“ ir UNICEF.