Belgijoje migrantai galės įsigyti į kišenę telpančią knygelę su informacija apie jų teises

Siekiant pagerbti 18-ąsias iš Belgijos deportuotos ir lėktuve uždusintos nigerietės mirties metines, Belgijoje buvo išleisti du vadovai, padėsiantys migrantams apsaugoti savo teises.

1998 m. rugsėjo 22 d. policijos pareigūnai lėktuve uždusino dvidešimtmetę Semira Adamo - Nigerijos pilietę, kuri buvo skraidinama namo.

Daugybė organizacijų, jų tarpe - ir Belgijos Žmogaus teisių lyga (LDH), jau 18 metų vienokiu ar kitokiu būdu stengiasi pagerbti tiek Semira Adamo, tiek kitų prieglobsčio negavusių ir deportuotų žmonių atminimą.

Šiemet LDH šią dieną nusprendė paminėti kitaip ir jos proga išleido dvi knygeles į Belgiją atvykusiems migrantams. LDH jau anksčiau buvo pastebėjusi, kad atvykėliai turi daugybę poreikių ir vis prašo tų pačių dalykų. Vienas jų - galimybė sužinoti apie savo pačių teises.

Painiava

Tiems, kurie atsikelia gyventi į Belgiją, tačiau dar nėra įvaldę kalbos ir vietos papročių, mūsų šalies institucinės, administracinės ir pelno nesiekiančių organizacijų sistemos yra itin sudėtingos - galima sakyti, kad tai yra tarsi koks labirintas.

Vadovuose pateikiama migrantams svarbi informacija apie jų teises, įskaitant ir kaip pasinaudoti sveikatos priežiūros institucijų paslaugomis ir kur kreiptis dėl padoraus būsto.

Atsižvelgdama į tai, Žmogaus teisių lyga parengė „Praktinį ir orientacinį gidą migrantams: sužinokite apie savo teises ir kaip jomis pasinaudoti“. Šie du vadovai yra skirti migrantams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių laikinai arba visam laikui apsistojo Belgijoje.

Žinant, kad migrantai dažnai patenka į sunkias ir pavojingas situacijas, vadovai siekia juos informuoti apie jų teises svarbiose srityse, pavyzdžiui, kaip teikti prašymą dėl leidimo gyventi, gauti socialinę ir materialinę paramą, naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti padorų būstą.

Galima gauti pilną versiją arba kišeninį variantą

Pirmasis vadovas (t.y. „pilna“ versija) yra skirtas su migrantais dirbantiems specialistams. Nesvarbu, ar jie tiesiogiai dirba su imigracija, ar ne, vadove yra pateikta svarbi informacija, padėsianti jiems tvarkytis su gaunamais prašymais. Vadovą jau galima rasti internete.

Antrasis (t.y. „kišeninis“) vadovas yra skirtas patiems migrantams - jį bus galima įsigyti anglų ir prancūzų kalbomis. (Nuotrauka: Simon Blackley)

Antroji (t.y. „kišeninė“) versija skirta patiems migrantams. Joje nurodyti naudingi žinoti adresai ir įpročiai, kuriuos reiktų lavinti. Su į kišenę telpančia knygele bus galima susipažinti 2016 m. lapkričio mėnesį - ją bus galima skaityti internete arba įsigyti popierinį variantą. Vadovą bus galima įsigyti anglų arba prancūzų kalba.