Lenkijos Konstitucinis Tribunolas nepanaikino draudimo laikyti marihuaną

Lenkijos Konstitucinis Tribunolas nustatė, kad marihuanos laikymą ir auginimą draudžiantys įstatymai neprieštarauja šalies Konstitucijai, tačiau kartu pastebėjo, jog baudžiamąją atsakomybę už tai panaikinantys įstatymai taip pat galėtų būti teisėti.

2011 m. Lenkijos policijos pareigūnai piliečio L.P. bute aptiko auginamas kanapes, taip pat rado skintos ir džiovintos marihuanos. Apygardos teismas piliečiui už tai skyrė laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymas buvo atidėtas, tačiau L.P. šį sprendimą apskundė Konstituciniam Tribunolui - jo teigimu, narkotinių medžiagų laikymą draudžiančios įstatymų nuostatos prieštaravo šalies Konstitucijai, nes „marihuanos auginimo ir laikymo draudimas yra pats griežčiausias įmanomas asmens sprendimų autonomijos apribojimas, pažeidžiantis asmens teisę kontroliuoti savo asmeninį gyvenimą.“

Teismas su jo nuomone nesutiko - anot teisėjų, nei teisės į privatumą, nei teisės pačiam priimti sprendimus apsauga nebuvo absoliuti ir galėjo būti apribota, kai to reikalavo kiti interesai - pavyzdžiui, visuomenės sveikata.

Nepaisant to, sprendimo motyvuose teismas aiškiai pasakė, kad baudžiamąją atsakomybę už marihuanos laikymą panaikinantys teisės aktai gali neprieštarauti Konstitucijai. „Įstatymų leidėjų sprendimai turėtų remtis įvairialypiu tyrimu, esamų problemų sprendimų įvertinimu, su narkotikų politika susijusių duomenų ir veiksnių analize bei kitų šalių patirtimi“, - rašoma po nuosprendžio paskelbimo išplatintame teismo pranešime.

2011 m. Lenkijos parlamentas pakeitė kovos su narkotikų priklausomybe įstatymą - jame atsirado naujas straipsnis, pagal kurį buvo leidžiama nutraukti baudžiamąjį procesą dėl „nereikšmingo kiekio“ marihuanos laikymo asmeniniam vartojimui.

„Konstitucinio Teismo nuosprendis nieko nepakeitė, - pastebėjo Helsinkio žmogaus teisių fondo teisininkas Piotr Kubaszewski. - „Nereikšmingas kiekis“ vis dar yra apibrėžiamas skirtingai, ką atspindi faktas, jog remiantis šia nuostata buvo nutraukta tik labai nedaug baudžiamųjų bylų.“