Čekijos deportacijos byloje nustatyta, kad pareigūnai elgėsi žeminančiai

Ašarinių dujų, antrankių ir bagažo vežimėlio panaudojimas deportuojant Kamerūno pilietį prilygo jo žeminimui.

Čekijos Konstituciniam Teismui retai kada priima sprendimą dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio draudimo, mat nustatytų pažeidimų atvejų yra ypač nedaug, tačiau neseniai Teismui teko nagrinėti būtent tokią bylą.

Kamerūno piliečiui, kuris 2014 birželio mėn. iš Čekijos turėjo būti grąžintas atgal į tėvynę, apie buvo pranešta iki jo likus vos vienai dienai, o policininkai į oro uostą jį palydėjo lazdomis ir dujomis.

Neatsisveikinęs

Nuo 2010 m. Čekijoje gyvenęs vyras 2014 gegužės mėn. buvo sulaikytas su tikslu grąžinti jį į kilmės šalį. Vyras nuo 2013 metų gegužės Čekijoje viešėjo be leidimo gyventi.

2014 birželį policija rado jam vietą lėktuve, kuris iš Prahos turėjo išskristi po trijų dienų. Apie skrydį jam buvo pranešta likus vos dienai prieš išvykimą.

Tos dienos rytą policininkai atvyko jo palydėti į oro uostą. Jis atsisakė eiti savo noru - jo teigimu, apie išvykimą jam nebuvo pranešta iš anksto ir jis dėl to negalėjo atsisveikinti su savo mergina čeke, susirinkti savo daiktų iš buto ar pranešti šeimai apie atvykimą į Kamerūną.

Prievartos priemonės

Vyras priešindamasis nekėlė rankas ir ilgainiui ištempti jį iš kambario jėga tapo nebeįmanoma. Tuomet policininkai uždaroje patalpoje paleido ašarines dujas.

Nuo jų vyras apsvaigo, jam buvo greitai uždėti antrankiai ir jis buvo nuvežtas į oro uostą. Policininkai dalį terminalo vežė jį bagažo vežimėlyje.

Tačiau lėktuvo kapitonas atsisakė priimti tokį asmenį - pasak piloto, žmogus kėlė pavojų skrydžiui.

Vyras buvo grąžintas užsieniečių sulaikymo įstaigai ir tą patį mėnesį, kitame procese, sėkmingai išsiųstas į Kamerūną.

Niekam neįdomu

Žmogus padavė Čekijos policiją teismą. Pirminiame Generalinės saugumo pajėgų inspekcijos (GSPI) tyrime nebuvo nustatyta jokia policininkų įvykdyta nusikalstama veika, tad tyrimas buvo sustabdytas. GSPI nuomone, jėga prieš pareiškėją buvo panaudota visiškai pagrįstai.

Pareiškėjas tuomet apskundė GSPI Konstituciniam Teismui dėl paviršutiniško tyrimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir tyrimą, nustatė, kad policijos ir GSPI procesai pažeidė asmens teisę nepatirti žeminančio elgesio.

Nors teismas ir nenustatė, kad pažeidimai vyko visuose policijos proceso etapuose, jis pabrėžė, jog policininkai suklydo laiku neinformavę skundo pareiškėjo apie skrydį ir neleidę jam pasiruošti.

Klaida greičiausiai lėmė fizinę konfrontaciją ir ašarinių dujų panaudojimą. Atsižvelgiant į tai, ašarinių dujų, antrankių ir bagažo vežimėlio panaudojimas prilygo žeminančiam elgesiui su asmeniu.