CPT: deportacijos iš Ispanijos ir Italijos metu nėra tinkamos apsaugos nuo kankinimų

Europos Tarybos Komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (CPT) paskelbė savo ataskaitas apie migrantų deportaciją oru iš Ispanijos ir Italijos.

Komitetas prieš kankinimą (CPT) stebėjo du skrydžius, kuriais migrantai buvo grąžinti namo: 2015 m. gruodžio 17 d. skrydį - Roma-Lagos (Nigerija) ir 2016 m. vasario 18 d. skrydį Madridas-Bogota-Santo Domingo.

CPT skrydžius stebėjo siekiant išsiaiškinti, kaip šios šalys lėktuvais grąžina užsienio piliečius į jų gimtines. Abi operacijos buvo suderintos su FRONTEX ir šalių institucijomis.

Ispanija

Komiteto ataskaitoje pažymima, kad iš Ispanijos grąžinami migrantai apie skrydį buvo informuoti vos prieš kelias valandas iki išvykimo. Valdžios institucijos raginamos migrantus informuoti raštu bent porą dienų iki skrydžio ir užtikrinti jiems galimybę prieš kelionę pasikonsultuoti su teisininku ar paskambinti telefonu.

Ataskaitoje aprašomas su sveikata susijęs įvykis skrydžių metu, tuo pačiu institucijoms primenama, kad prieš skrydį svarbu užtikrinti, kad grąžinamus migrantus apžiūrėtų medikai ir įvertintų, ar jie pasirengę skrydžiui. Institucijoms taip pat rekomenduojama apmokyti deportacijoje dalyvaujantį palydos ekipažą, ypatingą dėmesį skiriant jų pareigų psichologiniams aspektams.

Stebėsenos delegacija taip pat užfiksavo neproporcingą suvaržymo priemonių naudojimą, tad ataskaitoje rekomenduojama pakartotinai įvertinti dabartinę praktiką, nepamirštant Europos žmogaus teisių standartų.

Italija

CPT ataskaitoje pateikiama daugybę nuogąstavimų dėl to, kaip Italijos vyriausybė organizavo skrydį. Pirma, kaip ir Ispanijoje, Komitetas pažymi, kad migrantams apie deportaciją buvo pranešta pačią skrydžio dieną.

Dar viena CPT delegacijos pastebėta problema - Italijos teismai dar nagrinėjo kai kurių grąžinamų migrantų apeliacinius skundus. Komitetas paragino Italiją sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų informacijos apie nagrinėjamus skundus kaitą tarp teismų ir teisėsaugos institucijų.

Reaguodama į tai, Italijos vyriausybė atsakė, kad ji priėmė naują tvarką, turinčią geriau apsaugoti prieglobsčio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti, kad būtų galima apsaugoti neteisėtus prašymų atmetimus skundžiančius žmones. Vyriausybė taip pat teigė, kad šiuo metu vertina pasiūlymus dėl procesinės reformos, kuri leistų greičiau nagrinėti prieglobsčio prašymus ir išimtimi paliktų tik automatinį administracinio įsakymo suspendavimą. Verta pažymėti, kad Italijos pilietinė visuomenė jau yra kritikavusi tokias siūlomas reformas, įvardijusi jas kaip nepakankamas ir galbūt net pavojingas (kaip kad jau yra su siūloma civilinių bylų, kuriose nagrinėjamas prieglobsčio suteikimo klausimas, reforma - iš esmės būtų panaikinta galimybė skųsti sprendimus atmesti prašymus).

Ataskaitoje dėl Italijos taip pat teigiama, kad kiekvienas grąžintinas žmogus prieš išvykimą turi būti apžiūrėtas medikų, jo atžvilgiu reikia gauti pažymą, kad jis pasiruošęs skrydžiui. Taip pat rekomenduoja ypatingą dėmesį skirti palydos ekipažui, kuris, vykdydamas pareigas, patiria daug streso. Reaguodama į tai, vyriausybė nurodė, kad jau yra vykdomi ekipažo psichosocialiniai ir fiziniai patikrinimai, jie turi praeiti mokymus, kuriuose skiriamas dėmesys operaciniams ir teisiniams jų darbo aspektams.

FRONTEX rekomendacijos

Abiejose ataskaitose buvo pateiktos bendros FRONTEX rekomendacijos, kurių tarpe buvo:

  • FRONTEX ir valstybių vyriausybės turi išaiškinti suvaržymo priemonių naudojimo taisykles.
  • Reikia įgyvendinti veiksmingą skundų teikimo tvarką, kuria sulaikytieji galėtų pasinaudoti iki atvykimo į skrydžio šalį.

Pateikiame Ispanijos vyriausybės atsaką į ataskaitą.

Pateikiame Italijos vyriausybės atsaką į ataskaitą.

Straipsnį parengė „Rights International Spain“ ir Italijos pilietinių teisių ir laisvių koalicija.