Kankinimų prevencijos komitetas kritikavo perpildymą ir blogą elgesį Bulgarijos kalėjimuose

Naujoje savo ataskaitoje, paskelbetoje po devinto periodinio apsilankymo Bulgarijoje, Europos Tarybos komitetas prieš kankinimą ypatingą dėmesį skyrė elgesiui su kaliniais ir nepilnamečiais kalinimo įstaigose.

Europos Tarybos komitetas prieš kankinimus (CPT) paskelbė savo ataskaitą po devintojo apsilankymo Bulgarijoje, kurioje apibendrino savo išvadas. Ataskaitoje ypatingas dėmesys buvo skirtas elgesiui su suimtais asmenimis ir su pataisos namuose kalinčiais nepilnamečiais, taip pat kalinimo sąlygoms ir sveikatos priežiūros paslaugoms kalėjimuose.

Bulgarija taip ir neįgyvendino didžiosios dalies prieš ilgą laiką pateiktų komiteto rekomendacijų (kai kurios jų buvo pateiktos dar 1995 m., per pirmąjį periodinį apsilankymą Bulgarijoje). Jų tarpe - rekomendacijos dėl netinkamo elgesio (tiek policijos, tiek kalėjimų kontekste), smurto tarp kalinių, kalėjimų perpildymo, materialinių sąlygų kalėjimuose ir areštinėse, sveikatos priežiūros ir darbuotojų skaičiaus pataisos įstaigose, taip pat dėl kalinių kontako su išoriniu pasauliu nebuvimo, jų drausmės ir segregacijos. Kai kuriais atvejais padėtis buvo blogesnė, nei per komiteto apsilankymus 2010 m. ar 2012 m.

Su visa ataskaita susipažinti galima čia.

Bulgarijos Helsinkio komitetas primena, kad prieš pat pasirodant CPT ataskaitai Europos Žmogaus Teisių Teismas paskelbė savo bandomąjį sprendimą Neshkov ir kiti prieš Bulgariją byloje, kilusioje dėl nežmoniškų sąlygų Bulgarijos kalėjimuose.

Savo naujausias išvadas dėl kalinimo praktikos ir nepilnamečių pataisos institucijų BHK apibendrino ataskaitoje „Laisvės netekę vaikai Centrinėje ir Rytų Europje: tarp paveldo ir reformos.“