NVO: nebegalima pardavinėti sekimo technologijų autoritariniams režimams!

Italijoje sparčiai auga sekimo technologijų eksportas, kuriuo užsiima šalyje įkurtos ir tarptautinės kompanijos. Deja, tokia prekyba kelia pavojų autoritarinėse valstybėse veikiantiems aktyvistams ir žurnalistams.

Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija (CILD) kartu su kitomis NVO kreipėsi į Italijos ekonominės plėtros ministrą (MISE) dėl bendrovei „Area SpA“ suteiktos eksporto licencijos. Ši Italijos įmonė gamina sekimo technologijų produktus ir parduoda juos užsienio valstybėms, įskaitant ir Siriją.

„Area SpA“ situacija

Šioje iniciatyvoje prie CILD prisidėjo ir kitos žmogaus teisių apsauos skaitmeninėje erdvėje organizacijos, kaip antai Hermio skaidrumo ir skaitmeninių žmogaus teisių centras bei „Access Now“, kurios norėjo atkreipti dėmesį į skaidrumo stokos dvejopo naudojimo technologijų eksporto srityje sukeltas problemas.

Šios NVO atidžiai stebi tokias technologijas, mat jos gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais. Dėl šios priežasties jomis ypač domisi autoritariniai režimai.

Pavyzdžiui, įmonei „Area SpA“ buvo leista pardavinėti ryšių stebėjimo technologijas Techninių tyrimų departamentui (TTD), Egipto žvalgybos tarnybai. CILD ir Hermiui pradėjus skambinti pavojaus varpais, MISE laikinai suspendavo įmonės eksporto licenciją į Egiptą.

Panašūs pasisakymai dėl rizikos ir problemų, susijusių su tokių įmonių teikiamų paslaugų skaidrumo stoka, svarstyti ir Europos lygmeniu.

Padėtį apsunkina ir neveiksmingi Europos teisės aktai šiuo klausimu, taip pat sunkumai dėl pilnos eksportuojamų produktų rūšių aprėpties ir, svarbiausia, informacijos apie produktus perkančių režimų stygius.

Reikia daugiau skaidrumo

Italijos atvejis aiškiai parodo, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai tinkamai neapsaugo aktyvistų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir visų kitų vartotojų nuo elektroninio stebėjimo technologijų.

Meksikoje taip pat buvo pranešta apie tokių priemonių, kaip antai šnipinėjimo programos, panaudojimą siekiant kontroliuoti ir su aktyvistais bei disidentais. CILD nurodė, kad Meksikos vyriausybės agentūroms savo paslaugas teikė dar viena Italijos įmonė – „Hacking Team“.

Vienintelis būdas apsaugoti su ryšiais ir skaitmenine erdve susijusias teises – siekti didesnio tokioms įmonėms, kaip antai „Area Spa“, teikiamų eksporto licencijų skaidrumo.