Būtina ištirti Bulgarijos policininkų mirtino šūvio į prieglobsčio prašytoją aplinkybes

Bulgarijos-Turkijos pasienyje policininkai nušovė prieglobsčio prašytoją, tačiau dar neaišku, ar dėl to bus įvykdytas teisingumas.

2015 m. spalio 15 d. vakare Bulgarijos-Turkijos pasienyje, netoli Sredeco miestelio, buvo nušautas afganistanietis ir suimta dar 50 žmonių. Šio incidento atžvilgiu Bulgarijos Helsinkio komitetas išreiškė savo poziciją:

Atsižvelgiant į specialaus pranešimo metu vidaus reikalų sekretoriaus Georgi Kostov ir Burgaso apylinkės prokurorės Kalina Chapkanova pateiktą informaciją, gyvybę atėmusio šūvio metu nei suimtieji, nei nukentėjusysis nekėlė grėsmės nėkieno gyvybei ar sveikatai.

Vadinasi, ginklai (įskaitant ir įspėjamąjį šūvį) buvo panaudoti neteisėtai, kadangi tai prieštaravo privalomam absoliučios būtinybės panaudoti ginklą, fizinę jėgą ar policijos pagalbines priemones standartui. Standartas, įgyvendinantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), yra numatytas 2012 m. Vidaus reikalų ministerijos įstatyme.

Prieš pabėgėlius nukreipta propaganda

Šis incidentas - natūrali sistemingos Bulgarijos pareigūnų aukščiausiu lygiu skleidžiamos propagandos prieš pabėgėlius pasėkmė. Jau daig metų pabėgėliai yra vaizduojami kaip grėsmė bulgarams, dėl ko visuomenė ėmė bijoti ir netoleruoti į Bulgariją atvykstančių ir čia esančių užsieniečių.

Manyti, kad pasieniečiai visais atvejais turi teisę griebtis ginklo, yra nepriimtina. Tokia nuomonė neturi nieko bendra su įstatymais. Ji parodo ne tik žmonių neišprusimą, tačiau ir jų ksenofobiją. Pasienyje, kaip ir kitur, Bulgarijos pasieniečiai privalo laikytis Bulgarijos ir tarptautinės teisės normų, kurios draudžia naudoti ginklus prieš gyvybei ar sveikatai pavojaus

nekeliančius žmones. Bulgarija - visų akiratyje

Dabar prokuratūrai teks kaip įmanoma greičiau ir išsamiau nešališkai ištirti įvykį. Gėdinga Bulgarijos prokurorų tendencija palankiau vertinti policiją atvejais, kai pastarosios pareigūnai atima žmogaus gyvybę, privalo liautis. Daugelyje panašių atvejų valstybės prokurorai slepia policijos veiksmus, kad šios darbuotojai nebūtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tą ne viename Bulgarijai nepalankiame sprendime patvirtino Europos Žmogaus Teisių Teismas, nustatęs, kad policijos vykdyto smurto ir pernelyg dažno jėgos panaudojimo tyrimai būna neveiksmingi ir šališki.

Dabar, Bulgarijai pakliuvus į visos Europos ir net pabėgėlių kilmės šalių akiratį, generalinis prokuroras privalo užtikrinti tyrimo principingumą.