Bulgarijos NVO susivienijo dėl geresnių gimdymo sąlygų

Bulgarijos su gimdymu susijusių sveikatos priežiūros paslaugų sistemą kamuojančios problemos rodo, kad pats laikas imtis veiksmų ir pradėti jas tobulinti.

Viskas - nerimą keliančių statistinių duomenų nebegalima ignoruoti. Nuo metų pradžios gimstatumas Sofijoje nukrito 2 proc., Vidine - 27 proc.; tikimasi, kad šiais metais iš viso gims rekordiškai mažai vaikų.

Tuo tarpu gimdyvės vis dar nėra sveikatos priežiūros paslaugų centre, kaip kad rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija ir Tarptautinė akušerių ir ginekologų federacija. Tai akivaizdu tiek iš 40 proc. dažnesnių planuotų cezario pjūvių, tiek iš „Rodilnista“ organizacijos girdėtų gąsdinančių moterų pasakojimų apie traumuojančius gimdymus.

Dėl šios priežasties 2015 m. birželį buvo pradėtas naujas projektas, kurio tikslas - konsoliduoti nevyriausybinių organizacijų pastangas šioje srityje ir tobulinti motinoms ir jų kūdikiams teikiamų paslaugų kokybę. Ilgalaikės propagavimo kampanijos dėl pagarbos žmogaus ir pilietinėms teisėms motinų sveikatos apsaugos srityje strategiją įgyvendins „Rodilnitsa“ ir Tėvai tėvams fondas, ji vykdoma 2009-2014 m. EEE finansinio mechanizmo NVO programos lėšomis.

Projekte dalivauja aktyvistai iš įvairių nevyriausybinių organizacijų - Estestveno asociacijos, Bulgarijos dulų (gimdyvių padėjėjų) asociacijos, „Aguonos Marijai“ fondo, Draugystės fondo, Mūsų neišnešiotų kūdikių fondo, Bulgarijos Helsinkio komiteto, Bulgarijos akušerių aljanso ir Paramos žindymui asociacijos.,

Siekiant užtikrinti geresnę priežiūrą

Organizatoriai „Rodilnitsa“ ir Tėvų tėvams fondas reikalauja užtikrinti prieinamą ir asmenis gerbiančią priežiūrą, naudojančią pasitvirtinusius medicinos metodus ir atmetančią pasenusią ir žalingą praktiką. Bulgarijoje vis daugiau mamų ir šeimų reikia tokios priežiūros, o ją suteikti dabar gali dar daugiau gydytojų ir ligoninių.

„Šio projekto tikslas - suburti visas šias organizacijas, kad jos galėtų efektyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose su gimdymu susijusios sveikatos priežiūros srityje, taip pat padėti už šią sritį atsakingoms institucijoms tvarkytis su nustatytomis problemomis“, - sakė „Rodilnitsa“ vicepirmininkė Nelly Mutafova.

„Tėvų tėvams“ fondo vadybininkė Miglena Delcheva mano, kad NVO sektorius yra gyvybiškai svarbus priežiūros tobulinimui:

„Svarbu atkreipti dėmesį į teigiamus Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmus, kaip antai Medicinos audito atliktą tam tikrų gimdymo namų šalyje tyrimą. Tačiau būtina nurodyti ir problemines sritis - neįgyvendintus gerus ketinimai. Čia padėti gali NVO sektorius - jis padėtų Sveikatos apsaugos ministerijai įgyvendinti geros motinystės priežiūros politiką, pagrįstą moksliniais įrodymais ir gerbiančią motinas ir kūdikius.“

Organizacijos „Žmogaus teisės gimdyme“ valdybos narė, teisininkė Jelena Ateva aiškino, kad pastaraisiais metais pasaulyje kilo judėjimas už pagarbą teikiant gimdymo sveikatos priežiūros paslaugas, vienijantis šioje srityje dirbančius ekspertus - tėvus, gydytojus, akušerius, aktyvistus, teisininkus ir politikus.

Ji citavo neseniai pateiktas Tarptautinės akušerių ir ginekologų federacijos rekomendacijas, kurios nurodo, kad „kiekviena moteris turi teisę į gerą patirtį gimdymo metu, į pagarbą ir šilumą ją rūpinantis gimdymo metu. Kiekvieną motiną ir kiekvieną naujai gimusį kūdikį reikia saugoti nuo nereikalingų intervencijų, praktikos ir įrodymais nepagrįstų procedūrų.“

Pradedam pokalbį

Be to, Bulgarijos Helsinkio komiteto advokatė Daniela Fartunova sakė: „Sveikatos priežiūros įstatyme yra numatyta, kad kiekviena nėščia, gimdanti ar pagimdžiusi moteris turi teisę į paslaugas, kurios užtikrintų jos ir jos vaiko sveikatą ir optimalias gyvenimo sąlygas.“

Tačiau nepaisant šio įstatymo, gimdančių moterų teisės yra sistemingai pažeidžiamos, nes nėra tikrų jų teises apsauganti galinčių mechanizmų. Medikai dažnai nekreipia dėmesio Į pilnai apie situaciją informuotos motinos sutikimą ar nesutikimą, tad moterys gimdo nelydimos artimųjų ir po gimdymo yra atskiriamos nuo savo vaikų. Fartunova citavo Visuotinių gimdyvių teisių chartiją ir pabrėžė, kad šis projektas pradės pilietinės visuomenės organizacijų ir atsakingų institucijų dialogą.