Teismui - skundas dėl Bulgarijos prokurorų atsisakymo atskleisti viešą informaciją

Prokuratūra atsisakė suteikti informaciją apie tai, ar buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl trijų 2015 m. kardomojo kalinimo metu mirusių žmonių.

Šių metų pradžioje Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHK) kreipėsi į šalies generalinį prokurorą Sotir Tsatsarov ir Sofijos apygaros prokuratūros prokurorą Hristo Dinev su prašymu pateikti informaciją pagal Prieigos prie viešos informacijos įstatymą (PPVI).

Duomenys, kuriuos sužinoti norėjo organizacija, yra susiję su 2015 m. kovą ir balandį tariamai teisėsaugos pareigūnų mirtinai sumuštais asmenimis, taip pat su asmeniu, kuris lapkritį mirė Sofijos apygardos teismo salėje lapkričio salėje po viešnagės areštinėje. BHC šios informacijos norėjo siekdama sužinoti ar vyksta šių bylų tyrimas.

Atsisakymas

Nepaisant to, kad prašoma informacija atitinka PPVI nurodytą „viešosios informacijos“ apibrėžimą (tai - dalis Bulgarijos viešosios sferos, leiždianti piliečiams patiems daryti išvadas dėl institucijų veiklos), ją suteikti atsisakė ir Sofijos apygardos prokuratūra (SAP), ir šalies Aukščiausioji kasacinė prokuratūra (AKP).

Atsisakymas suteikti informaciją yra nepagrįstas ir prieštarauja įstatymams, kadangi prokurorai nenurodė jokio teisėto pagrindo savo sprendimui.

Abiem atvejais BHK prašė ne su ikiteisminiu tyrimo medžiaga susijusios informacijos, kaip kad nurodyta SAP ir APK motyvuose, o informacijos apie tai, ar toks tyrimas išvis buvo pradėtas. Pernai prokuratūra BHK suteikė panašią informaciją organizacijai pateikus identišką prašymą; pati prokuratūra reguliariai skelbia tokią informaciją savo interneto svetainėje ir, konkrečių bylų atveju, pranešimuose spaudai.

„SAP ir APK atsisakymas suteikti informaciją ypač neramina dėl to, kad toks sprendimas buvo priimtas vos 2016 m. sausį priėmus PPVI pataisas, kurios, reikia pabrėžti, siekia užtikrinti, kad valstybinių įstaigų ir institucijų veikla būtų skaidresnė ir lengviau prieinama piliečiams. Negana to, informaciją suteikti atsisakyta iškart po to, kai jų tinklapiuose buvo nustota skelbti kasmetines ataskaitas apie jų veiklą. Taigi, dabar piliečiai negali nemokamai prieiti prie šios informacijos“, - kalbėjo abiejuose skunduose organizaciją atstovaujanti BHK advokatė Adela Kachaunova.

„Tai leidžia įtarti, kad informacija yra sistemingai slepiama nuo visuomenės, kas prieštarauja įstatymui“, - pridūrė ji. Visuomenei labai svarbu žinoti, kokių veiksmų prokurorai ėmėsi siekiant atskleisti šių mirčių priežastis.

Skaidrumas

Organizacija laikosi pozicijos, kad tokios informacijos negalima slėpti nuo visuomenės, mat tai - viena pagrindinių prokuratūros veiklos dalių. BHK jau ilgus metus stebi padėtį šalyje dėl pernelyg didelės policijos pajėgų jėgos naudojimo, mat tai - sisteminė Bulgarijos problemą, dėl kurios valstybė jau yra ne kartą susilaukusi Europos Žmogaus Teisių Teismo priekaištų.

Visų valstybės institucijų, įskaitant ir prokuratūrą, veikla privalo būti skaidri ir atvira, kadangi ji vykdoma būtent piliečių ir visos visuomenės labui.