BHK palaikys Pasaulinę kampaniją vaikų imigrantų sulaikymui užbaigti

Bulgarijos Helsinkio komitetas ragina vyriausybes nedelsiant pilnai nutraukti imigrantų vaikų sulaikymo vien dėl jų pačių ar jų tėvų statuso praktiką.

Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHK) palaiko Pasaulinę kampaniją vaikų imigrantų sulaikymui užbaigti ir kviečia pasaulio šalių vyriausybes nutraukti vaikų imigrantų sulaikymo vien dėl jų pačių ar jų tėvų statuso praktiką. Raginame vyriausybę nedelsiant pilnai atsisakyti šios praktikos.

Nepaisant to, kad 2013 m. kovo mėnesį priimto Bulgarijos užsieniečių įstatymo 44 straipsnio 9 pastraipoje yra numatytas tiesioginis draudimas uždaryti nelydimus imigrantų vaikus į specialius laikino užsieniečių apgyvendinimo namus, 2014 m. ši praktika šalyje ir toliau tęsėsi.

Šios praktikos priežastis - tai, kad nėra priemonių, leidžiančių valstybės vaikų apsaugos institucijoms apgyvendinti nelydimus vaikus su globėjais ar įstaigose, teikiančiose nuolatines bendruomenines paslaugas. Apie tai daugiau sužinoti galite paskaitę Bulagijos Helsinkio komiteto 2014 m. Žmogaus teisių Bulgarijoje ataskaitą.

Pasirašykite peticiją - parodykite, kad palaikote bandymus padaryti galą imigrantų vaikų sulaikymo praktikai.