Belgijos ir Sudano susitarimo negalima toleruoti

Migrantus pirma atsisakiusi priimti ir juos šalin vijusi Belgijos vyriausybė nusprendė padėti Sudano diktatūrai identifikuoti šalyje esančius savo piliečius. Ar valstybės sekretoriaus gėdai nėra ribų? Ar jis darys viską, kad sostinė būtų "švari"?

Pasiekęs susitarimą su Sudano vyriausybe dėl Briuselyje esančiame Maximilieno parke gyvenančių migrantų tapatybės nustatymo, valstybės sekretorius prieglobsčio ir migracijos klausimais Theo Francken pasiekė naują tremtinių išvarymo politikos etapą. Šie žmonės su šeimomis ir vaikais bando išgyventi Belgijos sostinėje, tikėdamiesi ilgainiui pasiekti Jungtinę Karalystę.

Šlykštus sandoris

Regis, valstybės sekretorius prieglobsčio ir migracijos klausimais yra apakintas baimės, kad Belgijos sostinėje atsiras naujos „Kalė džiunglės". Baimė tokia didelė, kad jis paaukojo savo orumą derėdamasis dėl susitarimo su delegacija iš Sudano vidaus reikalų departamento.

Ši delegacija vykdo nurodymus prezidento, kurio atžvilgiu Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) Hagoje išdavė arešto orderį dėl genocido ir nusikaltimų žmoniškumui.

Valstybės sekretorius gerai žino apie daugybę šiuo metu Sudane vykdomų žmogaus teisių pažeidimų. Šalyje vyrauja diktatūra. Tai, kad patenkinama tiek daug Sudano piliečių prieglobsčio paraiškų, rodo, kaip šalyje sunku vyriausybės priešininkams - yra pavojus, kad suimti asmenys bus kankinami.

Theo Fracken sutikus nustatyti Maximilieno parke policijos reidų metu suimtų Sudano piliečių tapatybę, kilo grėsmė Sudane likusiems šių žmonių artimiesiems, taip pat pavojus, kad su jais bus susidorota jei jie nuspręs grįžti atgal į šalį.

Partnerystė su diktatoriumi

Sprendimas kartu su prezidento Omar al-Bashir paskirta oficialia Sudano delegacija pradėti asmenų tapatybės nustatymą reiškia, kad valstybės sekretorius bendradarbiauja su diktatūra.

Valstybės sekretorius rodo tokį katastrofišką pavyzdį pasauliui tuo metu, kai Belgijos vyriausybė siekia narystės JT Saugumo Taryboje Niujorke.

Tokiomis aplinkybėmis, žinant, kad ministras pirmininkas užstoja taip vadinamą "techninį" bendradarbiavimą tarp valstybės sekretoriaus ir Sudano valdžios, kaip Belgija gali kreiptis dėl vietos JT Saugumo Taryboje? Bendradarbiaudama su Chartumu, Belgija aiškiai nepaisė 2005 m. Tarybos sprendimo kreiptis į TBT pradėti ikiteisminį tyrimą, kuris baigėsi arešto orderiu iki šiol galioje išsilaikiusiam diktatoriui.

Pasirinkimas

Belgijos Žmogaus teisių lyga ragina vyriausybę būti nuosekliai – arba atsisakyti kandidatūros į JT Saugumo Tarybą, arba griežtai įspėti valstybės sekretorių ir nutraukti partnerystę su Sudanu. Šiuo neteisėtu susitarimu Theo Francken padarė rimtą politinę klaidą. Primename, kad jis, be kita ko, jau yra įsakęs vykdyti policijos reidus ir įgyvendinti arešto kvotas.

Žiūrint iš pagrindinių teisių pusės, kyla rimtų klausimų dėl Belgijos vyriausybės patikimumo ir padorumo.