ES bebaigiant derėtis dėl autorių teisių, NVO naujai kreipiasi į sprendimų priėmėjus

ES sprendimų priėmėjai privalo užtikrinti, kad naujasis autorių teisių apsaugos įstatymas atitiktų žmogaus teisių standartus - būtina numatyti žodžio laisvės apsaugos priemones.

Žmogaus teises ir skaitmenines teises ginančios organizacijos atviru laišku kreipėsi į Europos sprendimų priėmėjus su prašymu derybų dėl siūlomos Autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje direktyvos metu dokumentą papildyti ir žmogaus teisių apsaugos priemonėmis. Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos derybos jau eina į pabaigą – šiuo metu atstovai siekia rasti kompromisą.

Būtinos apsaugos priemonės

Žmogaus teisių ir skaitmeninių teisių gynėjai 13 direktyvos straipsnį ėmė kritikuoti vos paskelbus pirmąjį dokumento projektą. Mes labiausiai nuogąstaujame dėl žodžio laisvės apribojimų ir duomenų apsaugos spragų, kurios atsirastų įpareigojus interneto platformas filtruoti (t.y. cenzūruoti) turinį.

Nors per pastaruosius mėnesius buvo ir teigiamų pokyčių, naujai pasiūlyta 13 straipsnio versija vis dar nukrypsta nuo pagrindinių žmogaus teisių standartų. Siekiant išvengti pernelyg didelių ir nereikalingų piliečių pagrindinių teisių apribojimų, būtina numatyti tam tikras apsaugos priemones.

Mes raginame ES sprendimų priėmėjus užtikrinti, kad naujoji autorių teisių apsaugos priemonė atitiktų Pagrindinių teisių chartijos (dokumento, kuriame išdėstytos pagrindinės Europos Sąjungos piliečių žmogaus teisės) reikalavimus. Mes pateikiame dvi būtinas žmogaus teisių apsaugos priemones.

1) Skaidrumas

Tokios interneto platformos, kaip antai „Google“, „Facebook“ ir „YouTube“, kontroliuoja didelę dalį internete esančios informacijos, gali savo nuožiūra reitinguoti ir šalinti turinį. Šios platformos šiuo metu tarnauja mums pažįstamai „interneto“ versijai. Priėmus siūlomą direktyvą, interneto platformos galėtų neskaidrai, be jokios atskaitomybės priimti sprendimus dėl mūsų žodžio laisvės.

Kai turinys yra blokuojamas arba filtruojamas, labai svarbu tinkamai pagrįsti tokį sprendimą; reikėtų numatyti ir atitinkamas teisines apsaugos priemones, kad būtų apsaugota žodžio ir informacijos laisvė. Be alternatyvių ginčų sprendimo priemonių, ES galėtų numatyti nemokamus teisinius mechanizmus ginčams tarp vartotojų, autorių teisių turėtojų ir interneto platformų Europos Sąjungoje spręsti.

2) Reikia atsisakyti automatizuoto turinio filtravimo ir blokavimo

Raginame ES sprendimų priėmėjus nepriimti reikalavimo stebėti turinį. Automatizuotos filtravimo programos yra itin netikslios, galinčios užsikabinti už teisėtos, autorių teisių nepažeidžiančios bei visuomenės bei politikos diskursui būtinos medžiagos – pavyzdžiui, parodijų ir citatų. Bendras įpareigojimas stebėti vartotojų įkeliamą medžiagą gali turėti atgrasomą poveikį: vartotojai ims patys cenzūruoti turinį, kurį galimai blokuos (netikslios) filtravimo programos.

3) Sankcijos

13 straipsnis pakeis galiojančią atsakomybės tvarką. Platformos bus baudžiamos, jei be licencijos pro savo sistemą praleis autorių teisių saugomą turinį. Tai verstų platformas elgtis ypač atsargiai ir šalinti viską, kas kelia bent menkiausią teisinių pasekmių įmonei riziką.

Taipogi svarbu užtikrinti, kad platformos negalėtų be teisinių pasekmių šalinti autorių teisių nepažeidžiančio turinio – mes norime, kad platformos būtų priverstos atsakyti už teisėto vartotojų sukurto turinio trynimą. Tai turėtų pakeisti interneto gigantų požiūrį į šiuos veiksmus ir geriau apsaugoti vartotojų turinį.

Susipažinkite su kreipimosi tekstu.

Kreipimąsi pasirašė šios organizacijos:

Europos pilietinių laisvių sąjunga ("Liberties")

Associação D3 - Defesa dos Direitos Digitais

Progresyvios komunikacijos asociacija

ANSOL - Associação Nacional para o Software Livre

APADOR-CH

Bangladešo Radijo ir komunikacijos NVO tinklas (BNNRC)

"Big Brother Watch"

"BlueLink" fondas

Bulgarijos Helsinkio komitetas

Demokratijos ir technologijos centras (CDT)

Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija

COMMUNIA

Elektroninio Fondo Frontas

Frënn vun der Ënn

Miklos Haraszti, buvęs ESBO atstovas žiniasklaidos laisvės klausimais

Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga

Cenzūros indeksas

Kennisland

Informacijos laisvės gynybos platforma

"Rights International Spain" (RIS)

Pietryčių Europos žiniasklaidos profesionalizacijos tinklas (SEENPM)

Ispanijos interneto vartotojų asociacija

Belgijos žmogaus teisių lyga

XNet