Autorių teisių direktyva patvirtinta, tačiau kova prieš turinio filtravimą nesibaigė

Europos Parlamentas patvirtino naują autorių teisių direktyvą, žadančią užtikrinti turinio kūrėjams galimybes būti pilnai atlygintiems už savo darbą. Deja, prieštaringai vertinamas straipsnis kelia pavojų žodžio ir interneto laisvei Europoje.

Kovo 26 d. Europos Parlamento nariai (europarlamentarai) nubalsavo už ES autorių teisių direktyvą, taip įveikdami paskutinį barjerą šiam teisės aktui. Šiandien priimtoje direktyvoje vis dar yra prieštaringai vertinamas 13 straipsnis, kuris su autorių teisių pažeidimais kovoja griežtai apribojant žodžio laisvę internete.

Galutiniame balsavime 348 europarlamentarai buvo už, 274 prieš ir 36 susilaikė. Taipogi buvo siūloma atskirai pašalinti iš direktyvos 13 straipsnį, tačiau tam pritrūko 5 balsų.

Autorių teisių direktyva (kurios pirma versija buvo paskelbta 2016 m.) siekia suderinti bendrąją skaitmeninę rinką kuruojančius teisės aktus.

Įkeliamo turinio filtrų problemos

Direktyvos 13 straipsnis reglamentuoja didžiųjų interneto platformų veiklą ir keičia dabartinę tvarką dėl atsakomybės už pažeidimus. Iki šiol už autorių teises pažeidžiantį turinį atsakingi buvo jį įkėlę fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus atvejus, kai pati platforma būdavo informuota arba žinodavo apie pažeidimą. Autorių teisių direktyvos 13 straipsnis perkelia šią atsakomybę turinį talpinančioms interneto platformoms (pavyzdžiui, „YouTube“ ar „Facebook“).

Interneto svetainėje radus autorių teises pažeidžiantį turinį, ES gali gali skirti rimtą baudą. Norint išvengti teisinės atsakomybės, platformos privalės įdiegti įkeliamo turinio filtrus – kiekvieną įkeliamą dokumentą skanuojančius botus, kurie ieškos pažeidimų ir blokuos įtarimų sukėlusią medžiagą.

Tai kas gi blogai su tais filtrais? Tą paaiškins pandos.

Aišku, autorių teisių direktyva patobulina reglamentavimą keletoje vietų. Tiesa ir tai, kad teisės aktus derinti yra svarbu. Tačiau negalime nepaisyti aiškaus 13 straipsnio keliamo pavojaus žodžio laisvei – ir apskritai, laisvei! – internete. Dėl 13 straipsnio naujai įsteigtos ar kitos mažos įmonės ir kitos mažos įmonės, kurios negali įpirkti brangių filtravimo mechanizmų ar samdyti armiją tuo užsiimančių darbuotojų, gali būti išstumtos iš rinkos.

Nedidelis prašymas

Praeitų metų liepą atrodė, kad mums pavyks išspręsti naujo autorių teises reglamentuojančio teisės akto problemas neaukojant laisvo, atviro interneto. Prieš 13 straipsnį pasisakė akademikai, kūrėjai, žmogaus teisių ir skaitmeninių teisių organizacijos, netgi JT specialusis pranešėjas. Peticiją prieš 13 straipsnį pasirašė daugiau nei 5,1 mln. žmonių, dešimtys tūkstančių protestavo gatvėse.

Mes prašėme išties nedaug – tiesiog atmesti 13 straipsnį.

Nepavyko. Pritrūko 5 balsų. Prieš balsavimą 13 straipsnį protestavę asmenys buvo apšmeižti, išvadinti interneto gigantų pakalikais. Būtų tikrai šaunu, jei niekas netikėtų šia propaganda, nes tai visiškai neatitinka tikrovės.

Beveik visais atvejais, kalbant apie beveik visus įstatymus, reikia balansuoti tarp skirtingų vertybių. Šį kartą laimėjo įrašų kompanijos ir filmų studijos, o pralaimėjo ES piliečiai ir mažiau žinomi menininkai, video žaidimų mėgėjai bei programinės įrangos kūrėjai.

„Liberties“ laikosi nuomonės, kad 13 straipsnis pažeidžia ES chartijoje numatytas pagrindines teises. Jei valstybės narės naująją direktyvą įgyvendins, tikėtina, kad žmogaus teisių gynėjai kreipsis į Europos Teisingumo Teismą dėl pagrindinių teisių ir autorių teisių balanso įvertinimo. „Liberties“ jiems padės ruošti argumentus iš žmogaus teisių pusės.